Reģistrēties!!Aizmirsi paroli?
 

E-veikals > Jaunumi
Jaunumi

LAI SKANĪGI LĪGO UN PRIECĪGI JĀŅI!

22.06.2018

Novēlam Jums Jāņos sajust kopā būšanas vienojošo prieku ar savu ģimeni, radiem, draugiem un kaimiņiem! Ļausimies Jāņu nakts noslēpumainībai ar svētku ugunskuriem un līgodziesmām, kā arī smelsimies spēku un svētību visam nākamajam gadam!

Izdevniecības Lietišķās informācijas dienests kolektīvs

Vairāk »

PRAKTISKAIS LIKUMDOŠANAS ZIŅNESIS jūnijā:

15.06.2018

Kad drošs paliek nedrošs
Vineta Vizule,
žurnāla un portāla plz.lv redaktore

Klāt vasara, atpūtas un ceļojumu laiks, kad vērts atcerēties par apdrošināšanu. Pastāv dažādi riski – gan saistīti ar veselību, gan īpašumu, gan civiltiesisko atbildību u.tml. Tāpēc arī uz žurnāla jūnija numura vāka izcēlām informāciju par jauno Apdrošināšanas līguma likumu, kas stājās spēkā 1. jūnijā. Finanšu ministrijai veicot likuma modernizāciju, tajā iekļautas arī tiesību normas no Eiropas apdrošināšanas līgumu tiesību principiem, Direktīvas 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā prasības u.c. tiesību aktu normas.

Vairāk »

BILANCES JURIDISKIE PADOMI jūnijā:

13.06.2018

Sveiciens sešdesmito reizi!
Vineta Vizule,
žurnāla Bilances Juridiskie Padomi redaktore

Sveicam lasītājus žurnāla pirmajā nozīmīgajā jubilejā! Jūnijā aprit apaļi pieci gadi, kopš žurnāls Bilances Juridiskie Padomi aizceļoja pie abonentiem. Tolaik vēl nezinājām, vai uzņēmējdarbībai un tiesību jautājumiem veltīts specializēts izdevums ieinteresēs lasītājus. Taču iecere izrādījās veiksmīga, jo pa šiem gadiem žurnāla lasītāju skaits ir tikai audzis un nostabilizējies.
Ir izdoti jau 60 žurnāla numuri, kuros publicēti desmitiem biznesa videi noderīgu juridisko padomu, jaunākā tiesiskā regulējuma piemērošanai veltīti skaidrojoši raksti, tiesu prakses apskati. Mūsu autoru vidū ir pazīstamāko zvērinātu advokātu biroju profesionāļi, notāri, citu juridisko profesiju pārstāvji.

Vairāk »

JAUNA GRĀMATA!

08.06.2018

FINANŠU GRĀMATVEDĪBA
ATKĀRTOTS UN ATJAUNOTS 2.IZDEVUMS!

Grāmatā izklāstīti finanšu grāmatvedības teorētiskie pamati, kurus maz ietekmē grozījumi tiesību aktos, tomēr līdz ar uzskaites pilnveidošanu iespējamas izmaiņas atsevišķu uzskaites objektu atspoguļošanas kārtībā. Tā ir BILANCES BIBLIOTĒKA sērijas grāmatas "Grāmatvedības pamati uzņēmumos" turpinājums. Tāpēc šajā grāmatā nav ietverta nodaļa par grāmatvedības darba organizāciju, kas aprakstīta iepriekš.
Grāmata sagatavota atbilstoši normām, kas ir spēkā 2018.gada 1.maijā.
Grāmata paredzēta ne tikai grāmatvedības kursa teorētiskai apguvei un uzskaites pamatprincipu izpratnei, tā ieteicama arī strādājošiem grāmatvežiem profesionālo iemaņu pilnveidošanai un noderēs praktisku jautājumu risināšanai.

Iepazīties ar grāmatas saturu un to iegādāties varat šeit!

Vairāk »

BILANCE jūnijā:

06.06.2018

Vasaru esam sagaidījuši
Maija Grebenko
, Mg.sci.oec.,
žurnāla Bilance galvenā redaktore


Bailes, šaubas un neizpratni par nodokļu reformu, sākoties 2018. gadam, jau esam pārvarējuši. Kaislības mazliet pierimušas. Nebija taču tik «melns», kā likās pašā sākumā?!
Vislielāko neizpratni raisīja darba samaksas aprēķināšanas īpatnības, taču arī pie tām esam pieraduši. Tikām taču galā! Kā «spēlējošais treneris» varu droši apliecināt, ka jautājumi par šo tēmu izsīkuši. Sapratām, ka vienkārši jāzina spēles noteikumi — tāpat kā jebkurā citā sfērā vai darbā.
Turklāt arī likumdevējs izrādījās atsaucīgs un ne vien apzinājās, ka dažas nianses nebija paredzējis, bet arī steigšus centās precizēt un labot būtiskas normas. Tā, piemēram, līdz gada beigām tiks pieņemti grozījumi likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli», kas dos iespēju nodokļu maksātājam piemērot/nepiemērot prognozējamo neapliekamo minimumu, ja krasi mainās ieņēmumi salīdzinājumā ar tiem, no kuru lieluma VID noteica prognozi.

Vairāk »

JAUNA GRĀMATA!

19.04.2018

Darba likums un grāmatvedība
Atjaunots un atkārtots 2.izdevums!

Šis ir Mg.sci.oec. MAIJAS GREBENKO, žurnāla Bilance galvenās redaktores, populārās grāmatas 2. atjaunotais izdevums.  No 2018. gada „nodokļu reformas” dēļ kļuvusi sarežģītāka Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma prasību piemērošana. IIN likuma grozītajām normām pēc būtības ir pozitīvs mērķis, tomēr praktiskā piemērošana – diezgan sarežģīta. Turklāt likuma normas tika grozītas vēl nepieredzētā steigā.
Grāmata palīdzēs ikdienas darbā ļoti plašam lietotāju lokam, ne tikai grāmatvežiem. Darba likums un ar darba samaksu saistītie normatīvie akti ir pietiekami sarežģīti, bet autores uzrakstītā grāmata ir vieglā un saprotamā valodā, un tas ir svarīgi. Grāmatā sniegti konkrēti piemēri vidējās izpeļņas aprēķināšanai, atvaļinājumu un darbnespējas laika apmaksai.
Grāmatā ir apkopota iepriekšējo gadu pieredze likuma normu piemērošanā. Grozījumi Darba likumā uzskatāmi par gana progresīviem, jo to pamatā ir arī tiesas lēmumi.

Iepazīties ar grāmatas saturu un to iegādāties varat šeit!

Vairāk »

Vai esat gatavi Vispārīgajai datu aizsardzības regulai?

03.04.2018

Sākot ar 2018. gada 25. maiju ikvienam uzņēmumam, jāpiemēro ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, veicot datu apstrādi.
Jaunajā BILANCES AKADĒMIJAS videoierakstā  par Vispārīgās datu aizsardzības regulas tiesiskiem pamatiem un principiem, kādi pasākumi veicami uzņēmumā, lai veiktu personas datu apstrādes, glabāšanas un IT sistēmu drošības iekšējo auditu, kādi soļi veicami  atbilstības nodrošināšanai, kādas ir datu subjekta tiesības.
Lektors Māris Ruķers, Mg.iur., vadošais personas datu aizsardzības eksperts Latvijā.
Iegādājoties videoierakstu, Jūs saņemsiet arī lektora sagatvotos materiālus, kā arī dzirdēsiet semināra dalībnieku uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem.!
Videoierakstu varat iegādāties šeit!

Vairāk »

JAUNA GRĀMATA!

21.02.2018

Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi
Iznācis atkārtots un atjaunots 8. izdevums!


Labākā dāvana pašnodarbinātajai personai - tā grāmatas priekšvārdā uzsver Mg. sci. oec. M.Grebenko!
Grāmatveža profesionālā dzīve kļūst arvien sarežģītāka. Mainās ne vien nodokļu likmes, bet arī likmju piemērošana. Grāmatvedim nemitīgi jāpatur prātā neskaitāmie varianti, meklējot risinājumu ikdienišķajos darbos.
2018. gadā ir grozīti gandrīz visu nodokļu likumi. Diemžēl šis process notika lielā steigā. Tas nozīmē, ka visiem speciālistiem praktiskajā jomā ik pēc brīža rodas kārtējais jautājums par grozīto normu piemērošanu, tādēļ bez uzticama padomdevēja palīdzības iztikt ir arvien grūtāk.
Pašnodarbināto personu darbības uzskaitē 2018.gadā notikušas būtiskas izmaiņas - nodokļu aprēķini kļuvuši sarežģītāki, līdz ar to arī iespējamas kļūdainas situācijas.Šī grāmata būs lielisks palīglīdzeklis pašnodarbinātajām personām, kuras veic uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā, orientēties jaunajā nodokļu piemērošanas kārtībā un normatīvajos aktos. To sistematizēts saraksts atrodams grāmatas 1.pielikumā, kā arī apkopota
informācija par iespējām izvēlēties vienkāršotu nodokļu aprēķināšanas un uzskaites kārtību.
Grāmatas autore ir
Inguna Leibus, ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras profesore, daudzu zinātnisku un praktisku rakstu autore.
Informācija par grāmatu šeit!

Vairāk »

JAUNS VIDEOIERAKSTS!

05.02.2018

Svarīgi pašnodarbinātajiem!

2018.gads atnācis ar nozīmīgām izmaiņām nodokļu piemērošanā - IIN aprēķināšana, VSA, patentmaksas, mikrouzņēmumu nodokļa piemērošana u.c.
BILANCES AKADĒMIJAS videoierakstā, kurš veikts 31.01. e-seminārā "Nodokļu izmaiņas pašnodarbinātajiem (saimnieciskās darbības veicējiem, IK) 2018. gadā" par aktuālajām izmaiņām kompetentus skaidrojumus sniedz pieredzējusī lektore Dr. oec. INGUNA LEIBUS.
Iegādājoties videoierakstu, Jūs saņemsiet arī lektores sagatvotos materiālus!

Videoierakstu varat iegādāties šeit!

 

Vairāk »

Lietvežiem un visiem, kas ikdienā strādā ar dokumentiem

13.12.2017

Pilnībā pārstrādāts izdevums atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem!

Iznācis jau 5. un svaigākais Mg.hist. Zitas Janitēnas grāmatas - IEVADS DOKUMENTU PĀRVALDIBĀ izdevums. Grāmata ir pārstrādāta – kopš iepriekšējā izdevuma publicēšanas ir grozīti esošie un pieņemti jauni normatīvie akti, mainījušās prasības un arī cilvēku skatījums uz lietām.
Grāmata būs noderīga ikvienā uzņēmumā un iestādē, kā arī ikvienam, kurš gribēs savas organizācijas dokumentāciju veidot atbilstīgi jaunākajām normatīvo aktu prasībām. Tā noderēs plašam lasītāju lokam: gan iesācējiem, gan tiem, kuri vēlas uzlabot savas prasmes, gan arī tiem, kas vēlas atsvaidzināt zināšanas.
Grāmatu iegādājieties
www.lid.lv/bilances-biblioteka

Vairāk »Kategorijas

© 2008-2016 Visas tiesības aizsargātas, izdevniecība SIA Lietišķās informācijas dienests

Graudu iela 68, Rīga, LV-1058 
Tālr.: (+371) 67 606 110 (+371) 67 606 110
E-pasts: lid@lid.lv Skype: lid.lv