UZŅĒMUMA DARBĪBAS UZSĀKŠANA, GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI

(1 klientu atsauksmes)

ATKĀRTOTS UN ATJAUNOTS 2. IZDEVUMS

Autore: Dr.oec Inguna Leibus

Grāmata veltīta uzņēmīgiem cilvēkiem, kas vēlas veidot vai jau reģistrējuši savu uzņēmumu.
Grāmatā aplūkota saimnieciskās darbības reģistrēšanas kārtība, salīdzinot dažādus uzņēmumu veidus, grāmatvedību un nodokļus.

19.00 ar PVN

Grāmatas Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi mērķis ir palīdzēt topošajiem un esošajiem uzņēmējiem veiksmīgāk orientēties uzņēmējdarbības formās un grāmatvedības prasībās, labāk izprast Latvijas Republikas nodokļu sistēmu, apzināt nodokļu maksātāju pienākumus, tiesības un atbildību.
Sākotnējā grāmatas iecere bija aprakstīt tikai uzņēmējdarbības nodokļus. Tomēr, ņemot vērā ilggadējo pieredzi, kas iegūta, mācot jaunos uzņēmējus un uzklausot viņu problēmas, grāmatā iekļauti arī būtiski jautājumi par uzņēmuma dibināšanu un grāmatvedības darba organizēšanu.
Grāmatā aplūkota uzņēmējdarbības, jeb biznesa uzsākšana – saimnieciskās darbības reģistrēšanas kārtība, salīdzinot dažādus uzņēmumu veidus, grāmatvedību un nodokļus.


GRĀMATAS SATURS:

Ievads

1. Saimnieciskās darbības tiesiskais pamats

1.1. Uzņēmējdarbības formas izvēle
1.2. Komersanta tiesiskais statuss un reģistrēšana
1.3. Zemnieku saimniecības reģistrēšana
1.4. Reģistrēšanās kārtība Valsts ieņēmumu dienestā
1.5. Uzņēmuma likvidēšana, darbības pārtraukšana vai reorganizācija

2. Grāmatvedība jaunā uzņēmumā

2.1. Grāmatvedības darba organizēšana
2.2. Darījumus apliecinošie dokumenti
2.3. Grāmatvedības reģistri
2.4. Grāmatvedības pārskati
2.5. Grāmatvedības uzskaites objekti
2.6. Saimnieciskajā darbībā izmantoto pamatlīdzekļu uzskaite
2.7. Pāreja no vienkāršā ieraksta uz divkāršā ieraksta grāmatvedību

3. Nodokļu aprēķināšana un maksāšana

3.1. Nodokļu veidi, nodokļu maksātāja pienākumi un tiesības
3.2. Nodokļu samaksas termiņš un tā pagarināšana
3.3. Nodokļu aprēķinu precizēšana
3.4. Skaidras naudas darījumu deklarēšana
3.5. VID pārbaužu veidi
3.6. VID lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

4. Darba samaksa un citas izmaksas fiziskajām personām

4.1. Darba līgums un darba samaksa
4.2. Sociāli apdrošināmo personu reģistrācija
4.3. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
4.4. Algas nodoklis
4.5. Riska nodeva
4.6. Darba samaksas dokumenti, reģistri un pārskati
4.7. Sezonas laukstrādnieku nodarbināšana
4.8. Ar darba attiecībām nesaistītas izmaksas fiziskajām personām

5. Pievienotās vērtības nodoklis

5.1. Reģistrēšanās par PVN maksātāju
5.2. PVN rēķins
5.3. PVN likmes
5.4. PVN priekšnodoklis un maksājumi budžetā
5.5. PVN uzskaites princips
5.6. PVN taksācijas periods un deklarācijas
5.7. PVN pārmaksa un tās atgūšana

6. Ienākuma nodoklis

6.1. Ienākuma nodokļu sistēma
6.2. Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšana un atspoguļošana pārskatos
6.3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības
6.4. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins nodokļiem
6.5. Mikrouzņēmumu nodoklis

7. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

8. Pārējie nodokļi

Pielikumi

Grāmata ieteicama topošajiem uzņēmējiem, kam biznesa, jeb sava uzņēmuma darbības uzsākšana ir aktuāls jautājums, kā arī visiem studentiem, kas apgūst dažādus uzņēmējdarbības un nodokļu uzskaites kursus.


PAR AUTORI:
Inguna Leibus 
ir ekonomikas doktore, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes F
inanšu un grāmatvedības institūta profesore, daudzu zinātnisku un praktisku rakstu autore, kura sagatavojusi vairākas mācību grāmatas. Ieguvusi praktiskā darba pieredzi, strādājot par galveno grāmatvedi uzņēmumos, kā arī veicot individuālo darbību, kļūstot par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju.
Inguna Leibus ne tikai strādā universitātē, bet arī vada kursus un seminārus pašnodarbinātajiem par vienkāršā ieraksta grāmatvedību, tostarp zemnieku un piemāju saimniecību īpašniekiem un individuālajiem komersantiem. Piedalījusies pašnodarbināto
grāmatvedības un nodokļu normatīvo aktu izstrādes darba grupās, lai biznesa uzsākšana Latvijā būtu izprotama katram topošajam uzņēmējam.


GRĀMATAS DETAĻAS:
Formāts: 145 mm x 215 mm, 178lpp.
ISBN: 978-9984-896-31-1
Izdevējs: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests
Izdošanas gads: 2022

Šķirstīt grāmatu

Uzņēmuma darbības uzsākšana

Par autori

Inguna Leibus ir ekonomikas doktore, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore, daudzu zinātnisku un praktisku rakstu autore, kura sagatavojusi vairākas mācību grāmatas. Ieguvusi praktiskā darba pieredzi, strādājot par galveno grāmatvedi uzņēmumos, kā arī veicot individuālo darbību, kļūstot par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju.
Inguna Leibus ne tikai strādā universitātē, bet arī vada kursus un seminārus pašnodarbinātajiem par vienkāršā ieraksta grāmatvedību, tostarp zemnieku un piemāju saimniecību īpašniekiem un individuālajiem komersantiem. Piedalījusies pašnodarbināto
grāmatvedības un nodokļu normatīvo aktu izstrādes darba grupās, lai biznesa uzsākšana Latvijā būtu izprotama katram topošajam uzņēmējam.

1 atsauksmes par UZŅĒMUMA DARBĪBAS UZSĀKŠANA, GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI

 1. ziņnesis

  Ikvienam no mums ir iespēja izvēlēties: gūt ienākumus kā darba ņēmējam vai kļūt par uzņēmēju un veidot pašam savu uzņēmumu. Dažkārt izvēle var būt ierobežota, piemēram, ekonomiskās aktivitātes sarukuma periodā strauji samazinās darba piedāvājumu skaits, līdz ar to samazinās izredzes kļūt par darba ņēmēju. Turklāt ne vienmēr esam apmierināti ar darba samaksu, darba vidi vai citiem apstākļiem. Tas veicina mūs aktīvāk apdomāt iespēju — veidot pašiem savu uzņēmumu.

  Tomēr lēmumu uzsākt uzņēmējdarbību nepieciešams rūpīgi apsvērt, jo jārēķinās ar ļoti daudzām un būtiskām izmaiņām dzīvē, sevišķi uzņēmuma darbības sākumā. Uzņēmējam daudz biežāk nekā darbiniekam nākas pieņemt dažādus svarīgus lēmumus: kādu preci ražot, kādu pakalpojumu sniegt, vai tas būs pieprasīts, kas būs iespējamie pircēji un pasūtītāji, kur ņemt nepieciešamos finanšu līdzekļus, kādas iekārtas un kādā veidā iegādāties u.tml.

  Lai pieņemtu pareizos lēmumus, uzņēmējam ir nepieciešamas ļoti daudzpusīgas zināšanas. Nepieciešams pārzināt ne vien nozari, kurā viņš darbojas, bet arī tieslietas, nodokļus, grāmatvedību un citas jomas. Zināšanas tieslietās palīdzēs uzņēmuma dibināšanā un reģistrēšanā, kā arī turpmāk aizstāvot sava uzņēmuma intereses. Nodokļu un grāmatvedības zināšanas palīdzēs ne vien labāk sagatavot biznesa plānu, uzsākot darbību, bet arī vēlāk — veiksmīgāk plānot naudas plūsmu, sakārtot uzņēmuma grāmatvedību, pareizi aprēķināt nodokļus, izmantot iespējamās nodokļu atlaides un atvieglojumus, izvairīties no nodokļu uzrēķiniem un sodiem.

  Daudzpusīgas zināšanas jo īpaši nepieciešamas uzņēmējdarbības sākumā, jo bieži tieši tad pietrūkst līdzekļu, lai algotu profesionālus darbiniekus, kas palīdzētu ar padomu. Dažkārt tieši uzņēmēja nepietiekamo zināšanu dēļ, jau uzsākot uzņēmējdarbību, tiek pieņemti kļūdaini lēmumi.

  Ik pa laikam nākas dzirdēt jauno uzņēmēju stāstus par to, kā viņu labo ieceri attīstīt savu biznesu, radīt jaunas darba vietas, jaunus produktus un pakalpojumus ir apgrūtinājušas attiecības ar valsts institūcijām, sevišķi ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID). Diemžēl uzņēmēji bieži vien mācās no savām kļūdām, jo ne vienmēr ir pieejamas kvalitatīvas konsultācijas.

  Grāmatas mērķis ir palīdzēt topošajiem un esošajiem uzņēmējiem veiksmīgāk orientēties uzņēmējdarbības formās un grāmatvedības prasībās, labāk izprast Latvijas Republikas nodokļu sistēmu, apzināt nodokļu maksātāju pienākumus, tiesības un atbildību. Sākotnējā grāmatas iecere bija aprakstīt tikai uzņēmējdarbības nodokļus. Tomēr, ņemot vērā ilggadējo pieredzi, kas iegūta, mācot jaunos uzņēmējus un uzklausot viņu problēmas, grāmatā iekļauti arī būtiski jautājumi par uzņēmuma dibināšanu un grāmatvedības darba organizēšanu.

  Grāmatā galvenokārt skatītas trīs uzņēmējdarbības formas, kuras varētu izvēlēties jaunais uzņēmējs saimnieciskās darbības uzsākšanai: sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), individuālais komersants (IK) un zemnieku saimniecība (ZS). Lai palīdzētu labāk izprast dažādu saimnieciskās darbības formu tiesisko statusu, grāmatvedību un nodokļus, katras nodaļas, dažreiz arī apakšnodaļas, beigās norādītas atšķirīgu uzņēmumu veidu būtiskākās atšķirības. Fiziskas personas saimniecisko darbību var veikt arī, nereģistrējot to Uzņēmumu reģistrā, bet gan Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Šīm personām ieteicama grāmata „Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi”, kurā aprakstīta vienkāršā ieraksta grāmatvedība un fizisko personu maksājamie nodokļi.

  Grāmatu ieteicams izmantot par palīglīdzekli patstāvīgai uzņēmējdarbību, grāmatvedību un nodokļus regulējošo normatīvo aktu izzināšanai. Meklējot atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, jāatceras, ka normatīvo bāzi veido ne tikai likumi, bet arī Ministru kabineta (MK) noteikumi. Piemēram, katram nodoklim ir atbilstošs likums un MK noteikumi par atsevišķu likuma normu piemērošanu. Izziņu ieteicams sākt ar atbilstošā likuma izpēti, pēc tam skatīt ar likuma piemērošanu saistītos MK noteikumus. Papildus tam VID savā mājaslapā publicē informatīvos un metodiskos materiālus, kuriem nav juridiska spēka, bet kuri var noderēt, lai labāk saprastu, kā pareizi rīkoties konkrētā situācijā. Lietojot VID metodiskos materiālus, jāpievērš uzmanība datumam, kad tie ir izdoti vai atjaunoti. Dažkārt VID metodika var neatbilst likuma vai MK noteikumu normām, jo tā netiek atjaunota pēc katriem grozījumiem normatīvajos aktos. Tāpēc nedrīkst paļauties tikai uz VID metodiskajiem materiāliem, jāiemācās orientēties tiesību aktos.

  Tāpat piesardzīgi jālieto šī grāmata un jebkura cita publikācija, ņemot vērā, ka tiesību akti, it īpaši nodokļu jomā, regulāri tiek grozīti vai papildināti ar jaunām normām. Grāmata ir sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā 2022. gada 1. augustā.

  Autore būs pateicīga par atsauksmēm un konstruktīviem ieteikumiem.
  Lai grāmata noder jaunu zināšanu apguvē un palīdz pieņemt vislabākos un piemērotākos lēmumus!

  Autore

Pievienot atsauksmi

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Jums arī varētu patikt…