Par izdevniecību

Lietišķās informācijas dienests, SIA

Juridiskā un faktiskā adrese: Graudu iela 68, Rīga, LV-1058

LR UR Nr. 40003129738
PVN maks. kods: LV40003129738
Norēķinu konts: LV45UNLA0001009467937
AS “SEB BANKA”
Bankas kods UNLALV2X

Tālrunis: 67606110, 
e-pasts: [email protected]. Mājas lapa: www.lid.lv

Darba laiks – darbdienās 8:00-17:00.
NB! Lūdzam iepriekš sazināties un brīdināt par Jūsu vizīti. Klātienes darba laiks var būt saīsināts.

 


Vajadzīgā informācija pareizajā laikā un īstajā vietā rada jaunu informāciju,
vienu no bezgalīgi daudzajām lietišķās informācijas vienībām,
kas vēsta mums par notikušo un gaidāmo,
sniedzot to, bez kā mūsu dzīve nebūtu iespējama –
spēju zināt un prognozēt.

Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, SIA dibināta 1993. gada 17. maijā novērtējot situāciju lietišķās informācijas jomā.
Tolaik tirdzniecībā bija daudz dažādu normatīvo aktu brošūru, kas ātri vien zaudēja savu aktualitāti. Tāpēc tika īstenota doma par ērtu un kvalitatīvu normatīvo aktu abonentizdevumu, kura priekšrocība ir iespēja pastāvīgi nodrošināt lietotājus ar precīziem un aktuāliem informācijas atjauninājumiem.

Izdevniecības prioritātes jau kopš darbības sākuma ir stabilitāte, kvalitāte un tikai tad – peļņa. Uzņēmuma darbības laikā nav bijuši pārtraukumi normatīvo dokumentu aktualizācijā un izmaiņu sūtījumu piegādē klientiem.

Laika gaitā uzņēmums ir audzis un paplašinājies, kļūstot par spēcīgāko lietišķās informācijas izdevēju Latvijā.

Latvijas uzņēmējiem jābūt gan sociāli aktīviem, gan sociāli atbildīgiem. Labdarība, mecenātisms, atbalsts sabiedriskām aktivitātēm tiek uzskatīts par ļoti būtisku cilvēka sociālās atbildības apliecinājumu, kur uzņēmējiem ir iespēja dot patiesi lielu ieguldījumu. Izdevniecība ir atbalstījusi vairāk nekā 200 labdarības projektus. 


Daži vēstures fakti:

1993

Jauniem, apņēmīgiem cilvēkiem Aivai un Andrim Vīksnām, laikā, kad grūti orientēties jaunajos likumos un to izmaiņās rodas ideja par likumdošanas aktu izdošanu un to grozījumu piegādāšanu klientiem tālajā 1992.gada novembrī, bet izdevniecība Lietišķās informācijas dienests tika nodibināta 1993.gada maijā. Tas ir gads, kad ieviesa naudu, ar sirdij tīkamo nosaukumu LATS. Minimālā alga valstī bija Ls tikai 7.50 , iztikas minimums Ls 27.50, tas ir laiks, kad uzņēmējiem ir skaidrs, ka jābūt gataviem pašos pamatos mainīt dzīvi, atteikties no maznodrošinātas, stabilas dzīves par labu varbūt daudzkārt plašākām iespējām, bet vienlaikus – milzīgai atbildībai, smagam darbam un lielam riskam.

1994

Ja mēs paskatītos fotogrāfijas, kas tapušas 1994 gadā, mēs atcerētos, kādos notikumos esam bijuši iesaistīti, ar šodienas skatienu paskatītos, kas ir bijis svarīgs tajā laikā. Tieši tā pat atskatoties uz likumu izstrādātāju darbu, kādi likumi un to grozījumi ir gatavoti un pieņemti 1994.gadā, varam saprast, kādās jomās ir kārtojusies mūsu dzīve Latvijas valstī.

Tās ir pilsonības lietas, īpašumu atdošanas jautājumi, kompensāciju izmaksas izceļotājiem, kuri atbrīvo dzīvokli, par privatizācijas sertifikātiem un daudzi citi likumi un to grozījumi. Apmēram puse ir zaudējusi spēku un mūsdienās vairāk nav piemērojami, bet daudzi likumi ir vairākkārtēji grozīti un ļoti aktuāli ir joprojām. Piemēram, likums ”Par pievienotās vērtības nodokli”. Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, par pievienotās vērtības nodokli Bilances bibliotēkas sērijas ietvaros izdeva rekordtirāžā 3000 grāmatas, regulāri rīko seminārus un izdod normatīvo dokumentu apkopojumus abonentizdevumā Nodokļu sistēma

1995

Šajā gadā stājās spēkā līgums par brīvo tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītajiem jautājumiem starp Eiropas Kopienu un Latviju. Tapa jauni biznesi, tika dibināti kontakti, attīstījās uzņēmējdarbība. Lai atvieglotu darbu gan uzņēmējiem, gan juristiem, izdevniecība Lietišķās informācijas dienests ar diviem abonentizdevumiem aizsāka tiesību nozares likumdošanas aktu apkopošanu. Vienā tika iekļauts Civillikums, Civilprocesa likums un Darba likums, otrā – Administratīvo pārkāpumu kodekss, Krimināllikums un Kriminālprocesa likums.

1996

1996. gadā Baltijas triju valstu prezidenti pieņem deklarāciju, ka nostiprinās sadarbību, integrējoties Eiropas struktūrās. Latvija, Lietuva un Igaunija paraksta brīvās tirdzniecības līgumu par lauksaimniecības precēm, tādējādi paverot ceļu visu preču brīvai kustībai Baltijas tirgū. Attīstoties tirdzniecībai, valstī rodas nepieciešamība pēc likumu sakārtotības. Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests pēc savas iniciatīvas izveido autoritatīvu darba grupu LU profesora Edgara Melķīša vadībā, kas izstrādā normatīvo aktu klasifikāciju, kuras iepriekš Latvijā nav bijis.

1997

1997. gads daudzējādā ziņā bija veiksmīgs Latvijas tautsaimniecībai un ieies vēsturē kā saimnieciskās augšupejas sākums. Stabila nacionālā valūta, zema inflācija, sabalansēts valsts budžets, iekšzemes kopprodukta ievērojams pieaugums – tie ir galvenie sasniegumi, kas raksturo Latvijas tautsaimniecību šajā gadā. Strauju augšupeju piedzīvo arī izdevniecība Lietišķās informācijas dienests. Gandrīz katru mēnesi iznāk kāds jauns abonentizdevums, uzņēmējiem svarīgās nozarēs, piemēram, grāmatvedība, uzņēmējdarbība, tirdzniecība. Klientu skaits pieaug no 10 000 līdz 22 000, sasniedzot 1 miljona latu apgrozījumu.

1998

Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests 1998 gadā sāka izdot ikmēneša biznesa un ekonomikas žurnālu Kapitāls, kas kļuva par lietišķo cilvēku simbolu. Izdevniecības informācijas nodaļa sāka veidot jaunas iekšējās likumu datu bāzes, kuras var savienot ar ārējiem resursiem – internetu. Šobrīd interneta attīstība Latvijā notiek kopsolī ar pārējo pasauli. Katram, kas to vēlas, ir pieejamas daudzveidīgās tīmekļa iespējas. Šodienas lietotāji vairs nevar savu dzīvi iedomāties bez e-pasta un interneta.

1999

Izdevniecībai Lietišķās informācijas dienests 1999.gads, atnes apgrozījuma pieaugumu par 30% – sasniedzot 1.3 miljonu latu gadā. 11 Eiropas Savienības valstīs bezskaidras naudas norēķinos ievieš vienotu valūtu – eiro. Šajā gadā pirmo reizi Latvijas vēsturē par prezidenti ievēl – sievieti. Saeima ievēl no trimdas atgriezušos latvieti – Vairu Vīķi-Freibergu

2000

Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests 2000.gadā sāk izdot grāmatvedības un finanšu žurnālu Bilance, kura abonementu skaits jau pirmajos divos mēnešos sasniedz 8000. Šajā gadā sāk organizēt arī Bilances seminārus, kas ātri iegūst popularitāti un tiek plaši apmeklēti, jo klientu vēlme izglītoties un pilnveidot savas profesionālās prasmes ir milzīga.

2001

Ir pagājis viens gads jaunajā tūkstošgadē, viena gadiņa jubileju svin žurnāls Bilance, kura raksti ir kļuvuši par labāko padomdevēju grāmatvežiem nodokļu un finanšu jautājumos. Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests šajā gadā sarīko žurnāla Kapitāls biznesa forumu Nodokļu politika uzņēmējdarbībā. Forumā pirmoreiz Latvijā tiek aizsākts reāls dialogs starp uzņēmējiem un valsti. Izdevniecībai ir liela pieredze, organizējot valsts atbildīgo amatpersonu tikšanos ar grāmatvežiem, uzņēmējiem un citiem saimnieciski aktīviem cilvēkiem, lai abas puses varētu dalīties informācijā par pieņemto likumu mērķiem un likumu piemērotību reālajām dzīves situācijām. Šādas tikšanās ir Bilances semināros un ikgadējās Bilances konferencēs.

2002

Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests ir starp pirmajiem 10 Latvijas uzņēmumiem, kas atsaucās ANO aicinājumam parakstīt Globālo līgumu – iesaistīties brīvprātīgā kustībā un īstenot sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību. Izdevniecība turpina labdarību: ar uzņēmuma galveno finansiālo atbalstu pirmizrādi Nacionālajā operā piedzīvo dejas pasaka visa ģimenei – Alise.

2003

2003.gadā kopā ar astoņām citām Latvijas uzņēmējām izdevniecības Lietišķās informācijas dienests izpilddirektore Aiva Vīksna nodibināja biedrību Līdere, kas apvieno Latvijas sievietes – uzņēmējas. Biedrība ir viena no pirmajām un sekmīgākajām mentoringa ieviesējām Latvijā.

2004

Šajā gadā izdevniecība Lietišķās informācijas dienests – izdevumiem Nodokļu sistēma, Uzņēmējdarbība, Muita un Tirdzniecība pievieno nodaļu “Eiropas Savienības normatīvie dokumenti”, kas saistībā ar notikumiem valstī ir aktuāla un nepieciešama. Pirmais abonēšanas gads ir arī jaunam žurnālam Labu apetīti.

2005

Izdevniecības Lietišķās informācijas dienests turpina atbalstīt talantīgus bērnus no trūcīgām ģimenēm, bērnus ar īpašām vajadzībām, investējot nākotnē un veidojot garīgi spēcīgu sabiedrību. 2005.gadā tiek atbalstīts rokbalets bērniem “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”, kas guva starptautisku atzinību, piedaloties Telavivas Bērnu mūzikas, dejas un skatuves mākslas festivālā Izraēlā. Šajā gadā noslēdz jaunus līgumus ar vadošām pasaules izdevniecībām, par tiesībām izdot un tulkot biznesa literatūru.

2006

Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests izdod jaunas grāmatas sērijā Bilances bibliotēka. Tiek izveidota jauna grāmatu sērija Mazās un vidējās uzņēmējdarbības bibliotēka. Tās pirmais izdevums sadarbībā ar Hansabanku ir N. Leika un K. Hekī grāmatas Klientu apkalpošanas rokasgrāmata tulkojums latviešu valodā.

2007

2007. gadā izdevniecība Lietišķās informācijas dienests izveido Grāmatu nodaļu. Paplašinājās grāmatu sortiments esošajās sērijās un sākās jaunu sēriju veidošana, veltot īpašu uzmanību biznesa literatūras tulkoto grāmatu izdošanai.

Kā īpašs oriģinālizdevums jāmin 2007. gada sākumā izdotā izdevniecības izpilddirektores Aivas Vīksnas grāmata Savs Bizness, kas bija domāta ikvienam, kurš iecerējis sākt savu biznesu vai vēlas savā dzīvē kaut ko mainīt.

2008

Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2008.gadā paplašinās, izdodot 20 profesionālās literatūras tulkojumus latviešu valodā.

Abonentizdevumi klienti saņem jaunu pielikumu Likumdošanas Ziņnesis.

2009

2009.gadā izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, neskatoties uz vispārējās ekonomiskās krīzes apstākļiem, paplašina pasaules vadošo profesionālās literatūras klāstu ar sērijām “Mangement Extra”, “Lessons Learned” un “Praktiskie padomi”. Ar 2009.gada septembri ievieš jaunu produktu – e-semināri, kas paliek arvien populārāks un pieprasītāks veids, kā uzzināt likumdošanas jaunumus, ieekonomējot laiku un resursus.

2010

Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests 2010.gadā piedāvā abonēt Bilances Zelta komplektu, kurā tiek ietverti žurnāli Bilance un Praktiskais Likumdošanas Ziņnesis (kā arī portāls www.plz.lv) un tematiskie pielikumi žurnālam Bilance. Tiek izdota jauna grāmatu sērija Veselības sērija.

2011

Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests 2011.gada vasarā sarīko žurnāla Bilance lasītājiem trīs dienu simpoziju. Uzsāk jaunu projektu Ideju darbnīcas, kur vienas dienas nodarbībās, interesenti var apgūt floristiku, pasākumu vadīšanu un citas prasmes saistītas ar vaļasprieku. Šajā gadā izdevniecība pasniedz ziedojumu Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem audzēkņiem un sarīko audzēkņu tikšanos ar uzņēmējiem.

2012

Izdevniecība uzsāk lielsemināru ciklu lielākajās Latvijas pilsētās, kopumā 9 pilsētās par aktuālām grāmatvedības tēmām.

2013

Šajā gadā tiek prezentēts jauns žurnāls – Bilances Juridiskie Padomi, ar mājas lapu www.juridiskiepadomi.lv.
Tiek izdotas grāmatas Bilances bibliotēkas sērijā par lietvedību un atkārtots, papildināts izdevums par  datorgrāmatvedību

2014

Tiek uzsākts jauns projekts BILANCES AKADĒMIJA, kur sadarbībā ar pieredzējušiem pasniedzējiem tiek piedāvāti kursi, semināri, e-semināri un šo nodarbību video ieraksti tiek apkopoti videomateriālu vietnē www.bilancesakademija.lvBILANCES AKADĒMIJA ir Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta pieaugušo neformālās izglītības iestāde (Reģ.Nr. 3380802112).
Izdevniecība uzvar atklātā konkursā par tiesībām veikt grāmatvedības kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības VID darbiniekiem 2013/2014. gadā.

2015

Izdevniecības kolektīvam pievienojas un par žurnāla Bilance galveno redaktori kļūst viena no spēcīgākajām praktiskās grāmatvedības speciālistēm Latvijā – Maija Grebenko.
Maija Grebenko ir Bilances ārštata autore kopš tā iznākšanas pirmsākumiem 2000. gadā. Ilglaicīgi darbojusies kā grāmatvedības lektore, sadarbojas ar grāmatvežu apmācības uzņēmumiem, nozares speciālistiem un zvērinātiem revidentiem, kā arī ir grāmatas Darba likums un grāmatvedība autore. M. Grebenko regulāri raksta dažādus komentārus un skaidrojumus uzlabojumiem normatīvajos aktos.
Arī 2015.gadā BILANCES AKADĒMIJA uzvar konkursā un turpina nodrošināt kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības grāmatvedības jomā Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem un darbiniekiem.
Izdots Atjaunots un papildināts 2. izdevums Zitas Janitēnas grāmatai IEVADS DOKUMENTU PĀRVALDĪBĀ.

2016

Tiek papildināts sērijas BILANCES BIBLIOTĒKA grāmatu klāsts.
Izdota Justīnes Sofijas Jaunzemes grāmata STARPTAUTISKIE FINANŠU PĀRSKATU STANDARTI: STANDARTU APKOPOJUMS UN PIELIETOJUMA PIEMĒRI, jau 7. reizi tiek papildināta un izdota lasītākā grāmata par pašnodarbināto grāmatvedību – LLU Finanšu un grāmatvedības institūta profesores Dr.oec. Ingunas  Leibus PAŠNODARBINĀTO GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI, un grāmata PIRMIE SOĻI KOMERCDARBĪBĀ. Izdots otrais izdevums autoru kolektīva: Inguna Leibus, Regīna Grigorjeva, Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska grāmatai GRĀMATVEDĪBAS PAMATI UZŅĒMUMOS, kas ir pārstrādāts atbilstoši jaunā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma normām.
BILANCES AKADĒMIJA turpina nodrošināt kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem un darbiniekiem, un piedāvā visiem interesentiem iespējas apgūt zināšanas kvalificētu un zinošu pasniedzēju vadībā, gan klātienes kursos un semināros, gan e-semināros un videoapmācībās internetā.

2017

Izdevniecībā tapa žurnāla BILANCE 400. — jubilejas numurs, turpinās rakstu sērijas par “karstākajām” aktualitātēm grāmatvedībā un nodokļu likumdošanā. Nozares vadošo speciālistu skaidrojumi par jauno Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un ar otro pusgadu izdevniecības izdevumos aktīvi tiek sniegta jaunākā informācija un skaidroti pieņemtie tiesību akti  par jauno nodokļu reformu.
BILANCES AKADĒMIJAS semināru un kursu tematika paplašināta sakarā ar apjomīgajām reformām nodokļu jomā, strauji palielinās klausītāju un izglītojamo skaits.
Šajā gadā jaunā veidolā lasītājiem lasāms likumdošanas aktualitātēm veltītais žurnāla PRAKTISKAIS LIKUMDOŠANAS ZIŅNESIS elektroniskais resurss — interneta žurnāls plz.lv.

2018

Izdevniecībai LIETIŠĶĀS INFORMĀCIJAS DIENESTS aprit 25 gadi.
Paldies autoriem, sadarbības partneriem un izdevniecības darbiniekiem par produktīvo kopējo darbu šajā ilgajā laika periodā, paldies lasītājiem un klausītājiem par uzticību! Šis gads sākas ar īpaši atbildīgu un intensīvu skaidrojošo darbu – jaunā nodokļu reforma ir stājusies spēkā un neskaidru jautājumu, jaunu regulējumu un nodokļu izmaiņu ir ļoti daudz.  Tiek izdotas Mg.sci.oec. Maijas Grebenko grāmatas DARBA LIKUMS UN GRĀMATVEDĪBA latviešu un krievu valodā.  Šie ir autores meistardarba atkārtoti un atjaunoti izdevumi kuros ietvertas vērienīgās izmaiņas, kas saistītas ar lielo 2018. gada nodokļu reformu. Atjaunotas tiek arī Ingunas Leibus grāmatas PAŠNODARBINĀTO GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI un FINANŠU GRĀMATVEDĪBA.

2019

Lasītājiem, papildus drukātajiem žurnāliem BILANCE, BILANCES JURIDISKIE PADOMI, PRAKTISKAIS LIKUMDOŠANAS ZIŅNESIS, piedāvājam arī e-žurnālus, ērtai šķirstīšanai un lasīšanai elektroniskā formātā. Lasītāju ērtībām visu mūsu izdevniecības izdoto žurnālu arhīvu, kā arī jaunāko numuru e-žurnālus esam apkopojuši vienuviet – portālā plz.lv. Tiem var piekļūt attiecīgo drukāto žurnālu abonenti un BILANCES ZELTA KOMPLEKTA īpašnieki.
Tiek papildināts sērijas BILANCES BIBLIOTĒKA grāmatu klāsts – izdota Olgas Lukašinas un Jekaterinas Juhimecas grāmata KOMERCDARĪJUMU GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE UN NODOKĻU PIEMĒROŠANA. Autoru kolektīva – Ingunas Leibus, Regīnas Grigorjevas, Annas Jesemčikas, Anastasijas Svarinskas grāmatas GRĀMATVEDĪBAS PAMATI UZŅĒMUMOS trešais izdevums pārstrādāts atbilstoši jaunā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma normām un 2019. gadā spēkā esošajai normatīvajai bāzei.

2020

Drukātais PRAKTISKAIS LIKUMDOŠANAS ZIŅNESIS (PLZ) pārtapis jaudīgā portālā BilancePLZ (www.plz.lv), kur papildus oriģinālajam PLZ saturam lasītājiem pilnībā pieejams arī žurnāla BILANCE analītiskais saturs. BilancePLZ ir specializēts portāls grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, uzņēmējiem un personāla vadītājiem, kas sniedz aktuālo informāciju par jaunumiem grāmatvedībā, nodokļos, likumdošanā un personāla jautājumos no praktizējošiem grāmatvežiem, revidentiem, VID u.c. valsts institūciju pārstāvjiem, un augstas klases finanšu ekspertiem. Portāla abonentiem ir iespēja uzdot savus jautājumus finanšu ekspertiem, pieejamas bezmaksas veidlapas un kalkulatori, kalendāri ar atgādinājumiem par atskaišu nodošanu u.c. noderīgi rīki.
Sērijas BILANCES BIBLIOTĒKA grāmatu klāsts papildināts ar Mg.oec. Lailas Kelmeres grāmatu IEVADS GRĀMATVEDĪBĀ JEB GRĀMATVEDĪBAS PAMATI: TEORIJA UN UZDEVUMI. Izdevniecība sāk piedāvāt e-grāmatas tiešsaistē. Papildus klientiem jau iecienītajiem e-semināriem tiek piedāvāti arī kursi interneta tiešraidēs, kā arī plašs kursu un semināru videoierakstu klāsts interneta vietnē BILANCES AKADĒMIJA.