ŽURNĀLS BILANCE MARTĀ

Iepriekšējais gads vēl nav beidzies

Kamēr nav izveidots un iesniegts gada pārskats, grāmatvedis visbiežāk jūtas kā vēl iepriekšējā gadā. Atzīmējot kovida otro gadadienu, arī šogad mums «paveicās», jo gada pārskatu iesniegšanas datumi ir pārcelti par trim mēnešiem. Tātad laika būs pietiekoši.

Vienlaikus ir aktuāla arī fizisko personu gada ienākumu deklarācija, kuras saturs mazliet uzlabots, — par to Linda Puriņa raksta šajā numurā, bet daļa jau bija publicēta Bilances iepriekšējā (februāra) numurā.

Saskaņā ar NILLTPFN likuma jaunajām prasībām, kas ir spēkā no 1. janvāra, katram šā likuma subjektam ir pienākums nodrošināt, ka darbinieki pārzina personas datu aizsardzības prasības NILLTPFN jomā. Visiem, uz kuriem likums attiecas, ir jānodrošina darbinieku apmācība šajos jautājumos atbilstoši to amata pienākumiem — par to I. Helmanes rakstā.

Pārskatu iesniegšana, ja tie ir aizpildāmi reizi gadā, parasti dažiem grāmatvežiem sagādā grūtības, un tas ir pamanāms profesionāļu forumos, lasot uzdotos jautājumus. Lai atsvaidzinātu lasītāju atmiņā likuma normas, piedāvājam atkārtot šo tēmu A. Droiska rakstā par mikrosabiedrības un mazās kapitālsabiedrības gada pārskatu, kā arī I. Ozoliņas rakstā par kvalitatīva gada pārskata izveidošanas pamatprincipiem.

Atbilde uz lasītāja jautājumu, kurš no nodokļa maksātājam piešķirtajiem numuriem būtu jāuzrāda attaisnojuma dokumentos — reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja numurs vai PVN maksātāja numurs, sniegta O.K. Abrama rakstā. Sastopoties ar pārbaudošo institūciju principialitāti, pievēršam jūsu uzmanību — ja nāksies aizstāvēt savas intereses, tas varētu būt svarīgi.

Domājams, lasītājiem noderēs raksts par minimālo sociālo iemaksu analīzi, jo decembrī liela daļa uzņēmēju un pašnodarbināto personu jau ir saņēmusi VID paziņojumu par pienākumu tās samaksāt. Atklājas visai drūma aina. Ne tikai tādēļ, ka valstī ir tūkstoši darba ņēmēju, kas saņem darba samaksu, kas ir mazāka par mēneša minimālo algu, bet arī tādēļ, ka likuma normas nav rūpīgi izlasītas, netika ņemtas vērā un iesniegtie ziņojumi bieži bija jāprecizē. Par 2021. gada ceturto ceturksni («pateicoties» ārkārtējai situācijai) minimālās VSAOI nebūs jāveic, arī par šā gada pirmajiem diviem mēnešiem, bet ka tik līdz nākamajam ceturksnim neaizmir­stos likuma noteikumi!

Viena no sarežģītākajām tēmām — par nodokli no kapitāla pieauguma, pārdodot pirms daudziem gadiem mantotu nekustamo īpašumu, metodiski aprakstīta O. Springa rakstā. Diemžēl fiziskās personas, kas nav grāmatveži, ar grūtībām saprot nodokļa piemērošanu, tomēr jāņem vērā, ka šāda informācija tiek regulāri analizēta, jo VID pastāvīgi monitorē Zemesgrāmatā iekļauto informāciju. Summas visbiežāk ir lielas, sodi arī.

Interesanta situācija veidojas valstī sakarā ar jaunieviesto depozīta sistēmu. Prieki par to, ka apkārtējā vide būs tīrāka un sakoptāka, atduras pret faktu, ka taromātu piepildīšanai trūkst pudeļu! Mazliet būs jāpagaida, kamēr sistēma sāks darboties ar pilnu jaudu. Tikmēr grāmatvežiem jāapgūst īpatnēja uzskaite un atskaišu sistēma — raksta I. Helmane.

PwC autoru I. Arbidānes un V. Lav­rovas rakstā sastopamies ar oriģinālu situāciju: dzīves realitāte ir tāda, ka iznomāt iespējams ne vien darbiniekus, bet arī vadītājus. Rakstā piedāvāts risinājums nodokļu piemērošanai dažādās situācijās.

Maija Grebenko, Mg.sci.oec.,

žurnāla Bilance galvenā redaktore

MARTA NUMURA SATURS Lasīt elektroniski E-BILANCI un ARHĪVU  

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *