ŽURNĀLS BILANCE APRĪLĪ

Gada pārskats – laiks pārskatīt un sakārtot padarīto!

Šajā numurā atkal varēsiet izlasīt interesantas un aktuālas atziņas. Vai jūs, piemēram, zinājāt, ka darba devējs līdz piecām darba dienām kalendāra gadā atbrīvo zemessargu apmācībā iesaistīto zemessargu no darba pienākumu pildīšanas, saglabājot darbavietu?

Grāmatvežiem saimnieciskā gada noslēgšanas process rit pilnā sparā. Daudzām sabiedrībām tas nozīmē arī pārbaudi vai gala revīziju un komunikāciju ar zvērinātu revidentu. Piedāvājam rakstu, kas ietver autores praksē visbiežāk atklātās kļūdas, kuru apzināšana ļaus paaugstināt gada pārskata sagatavošanas kvalitāti. Rakstā apskatītas gada pārskata sagatavošanas procesā pieļautās kļūdas, nevis kļūdas, kārtojot ikdienas grāmatvedību.

Pašreizējos ekonomiskajos apstākļos arvien biežāk revidenti, finansisti un grāmatveži runā par ilgtermiņa aktīvu – tādu kā nemateriālā vērtība, zeme, ēkas, ražošanas iekārtas – vērtības samazināšanos. Kāpēc nepieciešams vērtības samazinājuma izvērtējums un kā šo samazinājumu noteikt? Arī par komandējumiem un darba braucieniem atradīsiet vērtīgu informāciju. Izlasīsiet arī VID viedokli par nodokļiem no dzīvokļa izīrēšanas vai iznomāšanas ienākumiem.

Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ik dienas tiek fiksēti ap 1000 dažādu notikumu – komersantiem aptur saimniecisko darbību, uzsāk likvidācijas procesu, ierosina vai uzsāk maksātnespējas procesu, tiek veiktas izmaiņas attiecībā uz personām, kas pakļautas sankcijām utt. Liels izaicinājums jebkuram uzņēmējam šobrīd ir dinamiskā uzņēmējdarbības vide gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, tāpēc ir svarīgi sekot līdzi sadarbības partneru darbībai. Kā to izdarīt – stāsta Lursoft pārstāvji. Un vēl daudz citu interesantu padomu lasiet šajā žurnāla numurā!

Vita Zariņa, Dr.oec.,

žurnāla Bilance galvenā redaktore

REDKOLĒĢIJA

Maija Grebenko

Maija Grebenko, praktizējoša grāmatvede

AKTUALITĀTE Likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības (to zinām). Bet esam pārāk kūtri, lai neteiktu – slinki, nemēģinot izzināt lietas, kas skar mūs pašus! Pienācis laiks fiziskajām personām iesniegt gada ienākumu deklarācijas. Kārtējo reizi sastopama neizpratne, kāpēc esmu parādā valstij? Kāpēc tik sarežģīti? Tad kāpēc neviens nesūdzas, ka jebkurā cita jomā arī ir “sarežģīti”? Sarežģīti ir ārstēt, būvēt, programmēt… To visu ir jāmācās! Un tikai tad būs vieglāk uztvert, kāpēc un kas no mums tiek prasīts.

 

Inguna LeibusInguna Leibus, ekonomikas doktore, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras profesore, daudzu zinātnisku un praktisku rakstu autore, sagatavojusi vairākas mācību grāmatas

AKTUALITĀTE Pašnodarbinātajiem, kas guvuši ienākumus (t.i., ieņēmumi ir lielāki par izdevumiem) kādā no 1. ceturkšņa mēnešiem, līdz 17. aprīlim jāiesniedz pašnodarbinātā VSAOI aprēķins un līdz 24. aprīlim jāveic iemaksas. Atbrīvoti ir tikai tie pašnodarbinātie, kas sasnieguši pensijas vecumu vai viņiem piešķirta vecuma pensija priekšlaicīgi; I vai II grupas invaliditāte; ja tie ir zemnieku vai zvejnieku saimniecību īpašnieki; personas, kuras apsaimnieko savu nekustamo īpašumu, gūst ienākumu no piemājas saimniecības, vai ir autoratlīdzību saņēmēji.

 

Sigita KeišaSigita Keiša, grāmatvedības aģentūras Kamelota vadītāja, īpašniece

AKTUALITĀTE Nodokļu maksātājiem līdz 2023. gada 1. maijam jāpaziņo VID par aktuālo saimnieciskās darbības pamatdarbības veidu atbilstoši NACE klasifikatoram, ja pamatdarbības veids 2022. gadā ir mainījies. Paziņotajam pamatdarbības veidam ir jāatbilst reālajai situācijai un jāatspoguļo nodokļu maksātāja – uzņēmuma vai saimnieciskās darbības veicēja – piederība konkrētai nozarei un darbības jomai.

 

Lilita Beķere, SIA Numeri valdes locekle

Lilita Beķere, SIA Numeri vadītāja un partnere

AKTUALITĀTE Tā kā arvien vairāk grāmatvedības funkciju pāriet tiešsaistē, kiberdrošība ir kļuvusi par būtisku grāmatvežu problēmu. Digitālās pārveides rezultātā ir jāizstrādā stingri kiberdrošības pasākumi, kas aizsargātu uzņēmumu finanšu datus no kiberdraudiem.

 

Ingrīda Lejniece, grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma IK Aprāni vadītāja, īpašnieceIngrīda Lejniece, grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma IK Aprāni vadītāja, īpašniece.

AKTUALITĀTE Ierakstus grāmatvedības reģistros vienmēr izdara uz attaisnojuma dokumentu pamata , t.i., dokuments satur konkrētus Grāmatvedības likumā noteiktos rekvizītus. Būtiski ņemt vērā grāmatvedības dokumentu glabāšanas noteikumus – grāmatvedības dokumentus papīra formā drīkst glabāt tikai Latvijas Republikas teritorijā. Savukārt elektroniskā formā drīkst glabāt Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā. Jāievēro arī grāmatvedības dokumentu glabāšanas termini, kas noteikti Grāmatvedības likuma 28. pantā. Minimālais grāmatvedības attaisnojuma dokumentu glabāšanas laiks ir 5 gadi.

APRĪĻA NUMURA SATURS

Interesenti var izvēlēties, kā abonēt un lasīt BILANCI – to iespējams saņemt gan drukātā veidā savā pastkastītē, gan lasīt e-vidē portālā tiešsaistē, gan izvēlēties Grāmatveža komplektu vai Bilances Zelta komplektu, kam arī iespējams gan papīra, gan elektroniskais formāts. Uzziniet  E-VEIKALĀ, kādas iespējas piedāvā katrs no variantiem.

Abonentiem pieejams jaunāko un iepriekš izdoto žurnālu digitālais arhīvs.

Lasīt E-ARHĪVU  

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *