Izdots atkārtots un papildināts “Grāmatvedības pamatu” izdevums

e-grāmatas vāka fotoIznākusi atjaunota un papildināta grāmata Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi” ATKĀRTOTS UN PAPILDINĀTS 2. IZDEVUMS.  Grāmatas autore ir Mg.oec. Laila Kelmere, grāmata izdota sērijā BILANCES BIBLIOTĒKA.

Šajā grāmatā ir daļēji saglabāts pirmās grāmatas materiāls, bet vietām tas ir būtiski papildināts un mainīts, lai atbilstu grāmatas rakstīšanas brīdī aktuālajām prasībām. Tas pats attiecas uz grāmatā iekļautajiem piemēriem, un, protams, ir sniegtas atbildes piedāvātajiem uzdevumiem. Ir papildināti atsevišķu grāmatvedības kontu skaidrojumi un iekļauti arī jauni kontu skaidrojumi, kā arī papildus doti grāmatojumu piemēri.

Šī grāmata paredzēta kā mācību un izziņas līdzeklis, lai nostiprinātu zināšanas un iemaņas grāmatvedības pamatos. Tajā ietverti piemēri, kas paskaidro atsevišķus grāmatvedības uzskaites pamatelementus, un uzdevumi ar atrisinājumiem. 

Materiāls veidots tā, lai pakāpeniski nostiprinātu iemaņas grāmatvedības uzskaites pamatprincipos. Izpētot grāmatā iekļautos piemērus un izpildot uzdevumus, studenti un citi interesenti var gūt praktiskas iemaņas aktīvu un pasīvu klasificēšanā, grāmatošanā, bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina (klasificēta pēc izdevumu veidiem) sagatavošanā, kā arī gūt priekšstatu par grāmatvedības uzskaites nepieciešamību un pielietojamību.

Grāmatas pielikumos ietverta noderīga informācija uzdevumu risināšanā un praktisko situāciju analīzē, piemēram, grāmatvedības kontu plāns, nodokļu likmju saraksts, kas izmantots uzdevumu sagatavošanā un ir pielietojams to risināšanā, bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina shēma (klasificēta pēc izdevumu veidiem) ar shēmām to sagatavošanai, tāpat ir iekļautas veidlapas, kuras var pavairot un izmanto uzdevumu risināšanā. Grāmatojumu un T kontu lapas iekļautas ērtākam darbam, bet to rindas pēc skaita nav pielāgotas konkrētam uzdevumam.
Piemēri un pielikumos pievienotā informācija sniedz iespēju grāmatas materiālu izmantot patstāvīgi.

Lasītājiem tiek piedāvāts gan 280 lappušu drukātais izdevums, gan tiešsaistē lasāma e-grāmata.

Vairāk par grāmatu lasiet šeit!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *