Koncerns, konsolidācija un konsolidētais gada pārskats

BILANCES AKADĒMIJAS semināru videoierakstu klāsts papildināts ar jaunu e-semināru – Kas grāmatvedim jāzina par koncernu, konsolidāciju un konsolidēto gada pārskatu.

Semināru vadīja:

SANDRA DZERELE, zvērināta revidente, SIA Sandra Dzerele un Partneris partnere.

E-seminārā “Kas grāmatvedim jāzina par koncernu, konsolidāciju un konsolidēto gada pārskatu” izskatītie jautājumi:

 1. Koncerna būtība.
 2. Koncernu kategorijas.
 3. Pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu un konsolidācijā iesaistāmās sabiedrības.
 4. Konsolidētā gada pārskata sastāvs.
 5. Atbrīvojumi no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu.
 6. Koncerna struktūra, tiešā vai netiešā līdzdalība.
 7. Kontrole vai būtiska ietekme.
 8. Atšķirīgi pārskata datumi.
 9. Vienota grāmatvedības politika.
 10. Konsolidācijā iekļaušanas vai izslēgšanas datums.
 11. Iegādātie tīrie aktīvi – meitasuzņēmuma operatīvā bilance kontroles iegūšanas vai zaudēšanas datumā.
 12. Mātesuzņēmuma atsevišķie un konsolidētie finanšu pārskati.
 13. Konsolidācijas procedūras.
 14. Meitasuzņēmuma iegādes konsolidācijas piemērs.
 15. Rezerves pirms un pēc iegādes, to aprēķināšana un iekļaušana konsolidācijas žurnālos.
 16. Nemateriālā vērtība, tās aprēķināšana un uzrādīšanas prasības konsolidētajā finanšu pārskatā.
 17. Patiesās vērtības, to noteikšana un uzrādīšana konsolidācijas žurnālos.
 18. Mazākuma līdzdalība, to aprēķināšana un iekļaušana konsolidācijas žurnālos un uzrādīšana konsolidētajā finanšu pārskatā.

Šī semināra ieraksts tika veikts 2021. gada 25. maijā. Videoieraksta ilgums ~2 h.

Vairāk par semināru lasiet šeit!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *