Kas grāmatvedim jāzina par koncernu, konsolidāciju un konsolidēto gada pārskatu

BILANCES AKADĒMIJAS semināru video ierakstu klāsts ir papildināts ar jaunu e-semināru – Kas grāmatvedim jāzina par koncernu, konsolidāciju un konsolidēto gada pārskatu“.

Semināru vadīja  Sandra Dzerele, zvērināta revidente, SIA Sandra Dzerele un Partneris partnere.

E-seminārā Kas grāmatvedim jāzina par koncernu, konsolidāciju un konsolidēto gada pārskatu” izskatītie jautājumi:

 • Koncerna būtība.
 • Koncernu kategorijas.
 • Pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu un konsolidācijā iesaistāmās sabiedrības.
 • Konsolidētā gada pārskata sastāvs.
 • Atbrīvojumi no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu.
 • Koncerna struktūra, tiešā vai netiešā līdzdalība.
 • Kontrole vai būtiska ietekme.
 • Atšķirīgi pārskata datumi.
 • Vienota grāmatvedības politika.
 • Konsolidācijā iekļaušanas vai izslēgšanas datums.
 • Iegādātie tīrie aktīvi – meitasuzņēmuma operatīvā bilance kontroles iegūšanas vai zaudēšanas datumā.
 • Mātesuzņēmuma atsevišķie un konsolidētie finanšu pārskati.
 • Konsolidācijas procedūras.
 • Meitasuzņēmuma iegādes konsolidācijas piemērs.
 • Rezerves pirms un pēc iegādes, to aprēķināšana un iekļaušana konsolidācijas žurnālos.
 • Nemateriālā vērtība, tās aprēķināšana un uzrādīšanas prasības konsolidētajā finanšu pārskatā.
 • Patiesās vērtības, to noteikšana un uzrādīšana konsolidācijas žurnālos.
 • Mazākuma līdzdalība, to aprēķināšana un iekļaušana konsolidācijas žurnālos un uzrādīšana konsolidētajā finanšu pārskatā.

Šī semināra ieraksts tika veikts 2023. gada 18. maijā.

Videoieraksta ilgums ~2 h.

Vairāk par semināru lasiet šeit!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *