Kādi darba tiesisko attiecību regulējošie dokumenti nepieciešami uzņēmumā?

BILANCES AKADĒMIJAS semināru videoierakstu klāsts papildināts ar jaunu e-semināru – Kādi darba tiesisko attiecību regulējošie dokumenti nepieciešami uzņēmumā. Praktiska informācija par dokumentu saturu“.

Semināru vadīja  Karīna Platā, maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā.

E-seminārā Kādi darba tiesisko attiecību regulējošie dokumenti nepieciešami uzņēmumā. Praktiska informācija par dokumentu saturu” izskatītie jautājumi:

  • Darba līgums kā pušu vienošanās. Likuma obligātās prasības tā saturam un pušu interešu atspoguļojums.
  • Darba kārtības noteikumi kā darba devēja prasību atspoguļojums. Kādi nosacījumi jāietver noteikumos atbilstoši likuma prasībām un kāda informācija var būt kā darba devēja intereses uzņēmuma darbības nodrošināšanai.
  • Amata apraksts – obligāts vai nepieciešams dokuments. Tā atšķirība no likuma prasības darba līgumā noteikt vispārīgu nolīgtā darba raksturojumu.
  • Darba samaksas nolikums. Kādos gadījumos to ieviest un kāda satura informāciju tajā iekļaut?
  • Darbinieku darba izpildes rezultātu novērtēšanas nolikums. Novērtēšanas mērķis, izvēlētā metode un iegūto datu izmantošana kā pamats procesa ieviešanai.
  • Rīkojumi. Kāda ir to loma personāla vadībā?
  • Pušu vienošanās vai darbinieka piekrišana. Darba likuma regulējums. Kopīgais un atšķirīgais.
  • Dokumentu aprites nosacījumi: papīra veids un / vai elektroniskais veids. Darba devēja priekšdarbi dokumentu aprites elektroniskā veida ieviešanā.

Šī semināra ieraksts tika veikts 2022. gada 30. novembrī.

Videoieraksta ilgums ~2 h un 10 min.

Vairāk par semināru lasiet šeit!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *