Gada pārskats mazā uzņēmumā

BILANCES AKADĒMIJAS semināru video ierakstu klāsts ir papildināts ar jaunu e-semināru – Darījumu novērtēšana un gada pārskata sagatavošanas nianses mazā uzņēmumā“.

Semināru vadīja  Laila Kelmere, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes un EKA vieslektore, GFK docente, praktizējoša grāmatvede, SIA «L.Kelmeres birojs» valdes locekle.

E-seminārā Darījumu novērtēšana un gada pārskata sagatavošanas nianses mazā uzņēmumā” izskatītie jautājumi:

 • Kritēriji uzņēmumu klasifikācijai gada pārskata sagatavošanas vajadzībām (maza sabiedrība, mikrosabiedrība, maza mikrosabiedrība).
 • Darījumu periodizācija.
 • Uzkrātie ieņēmumi.
 • Uzkrātās saistības – neizmantotām atvaļinājuma dienām, citiem darījumiem.
 • Atlikumu korekta iegrāmatošana perioda beigās un uzrādīšana finanšu pārskatā (pārmaksas).
 • Aktīvu un saistību summu norādīšanas vispārīgie nosacījumi.
 • Divas peļņas vai zaudējuma aprēķina shēmas – ar ko atšķiras, kā sadalīt izmaksas pa posteņiem.
 • Finanšu pārskata pielikuma struktūra un saturs: noteikti iekļaujamā informācijas apjoms saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām.
 • Strukturētais finanšu pārskata pielikums saskaņā ar MK 21.06.2019. noteikumiem Nr. 399 “Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu”.
 • Gada pārskata revīzija (pārbaude) vai ierobežotā pārbaude.
 • Gada pārskata parakstīšana un apstiprināšana.
 • Gada pārskata iesniegšana Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanās sistēmā.

Šī semināra ieraksts tika veikts 2023. gada 29. martā.

Videoieraksta ilgums ~2 h un 30 min.

Vairāk par semināru lasiet šeit!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *