Finansiālais atbalsts. Dāvinājumi un ziedojumi: grāmatvedības uzskaite.

BILANCES AKADĒMIJAS semināru videoierakstu klāsts papildināts ar jaunu e-semināru – Saņemtā valsts, pašvaldības vai ES fondu finansiālā atbalsta grāmatvedības uzskaites nianses. Saņemto dāvinājumu un ziedojumu uzskaite”.

Semināru vadīja ILVIJA OZOLIŅA, nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi, grāmatvedības kursu pasniedzēja, nodokļu semināru lektore. Ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā.  Strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kur nodokļu maksātājiem veikusi auditus, tematiskās pārbaudes, sniegusi konsultācijas. Jau astoņus gadus vada grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumu ar klientu loku no dažādām nozarēm.

E-seminārā “Saņemtā valsts, pašvaldības vai ES fondu finansiālā atbalsta grāmatvedības uzskaites nianses. Saņemto dāvinājumu un ziedojumu uzskaite” izskatītie jautājumi:

 

  1. Saņemtā valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības finansiālā atbalsta uzrādīšana grāmatvedības uzskaitē:

Ÿ subsīdijas kārtējo izdevumu segšanai;

Ÿ finanšu palīdzība kā tiešais naudas maksājums, ja nauda paredzēta pamatlīdzekļu iegādei, izveidošanai vai būvniecībai;

Ÿ finanšu palīdzības uzskaite, ja nauda saņemta pārskata gadā, bet tiks izlietota nākamajā pārskata gadā kārtējo izdevumu segšanai;

Ÿ kā rīkoties, ja līguma nosacījumi netiek izpildīti un saņemtais finansējums jāatmaksā;

Ÿ ES finansējuma, ko saņem pakāpeniski ilgtermiņa projekta īstenošanas gaitā, uzskaites īpatnības;

Ÿ kā uzskaitē uzrādīt zemesgabala iegādei saņemto finanšu palīdzību;

Ÿ kā veikt uzskaiti, ja finansējums tiek saņemts nākamajā pārskata gadā pēc pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķina uzsākšanas vai pabeigšanas.

  1. Saņemto ziedojumu vai dāvinājumu uzskaite:

Ÿ dāvinājums vai ziedojums naudas, mantas vai pakalpojuma veidā;

Ÿ vai ziedojumam obligāti jānosaka tā izlietošanas mērķis;

Ÿ pārskata gada ieņēmumos iekļaujamie naudā saņemtie ziedojumi vai dāvinājumi;

Ÿ bilances postenī “Nākamo periodu ieņēmumi” iekļaujamie naudā saņemtie ziedojumi vai dāvinājumi;

Ÿ kā rīkoties, ja ziedojuma vai dāvinājuma veidā saņemts zemesgabals;

Ÿ kā uzskaitīt ziedojuma vai dāvinājuma veidā saņemtās lietas, ja to vērtība nav norādīta;

Ÿ kreditora parāda samazinājums kā dāvinājums vai ieguldījums sabiedrības pamatkapitālā;

Ÿ kāda būs ietekme uz uzņēmumu, ja dāvinājuma priekšmets ir apgrūtināts ar parādiem.


Šī semināra ieraksts tika veikts 2021. gada 16. septembrī. Videoieraksta ilgums ~2 h un 10 min.

Vairāk par semināru lasiet šeit!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *