Darbinieka uzteikums, I daļa

BILANCES AKADĒMIJAS semināru videoierakstu klāsts papildināts ar jaunu e-semināru – Darbinieka uzteikums un darba devēja uzteikums saistībā ar darbinieka veselības stāvokli, darba līguma būtisko nosacījumu grozīšanu un darbinieku skaita samazināšanu“.

Semināru vadīja  Karīna Platā, maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.

E-seminārā Darbinieka uzteikums un darba devēja uzteikums saistībā ar darbinieka veselības stāvokli, darba līguma būtisko nosacījumu grozīšanu un darbinieku skaita samazināšanu” izskatītie jautājumi:

  • Darbinieka uzteikums. Kādas ir darbinieka tiesības savas gribas izpaudumā? Kādi ir uzteikuma termiņi un tā pagarināšanas pamatojums? Ko darīt darba devējam, ja darbinieks uzstāda savus nosacījumus uzteikuma termiņam? Darbinieka svarīgā iemesla izpratne un piemērošana praksē. Kādas tiesu prakses atziņas būtu piemērojamas?
  • Darba devēja uzteikums saistībā ar darbinieka veselības stāvokli. Kāds dokuments ir uzteikuma pamatojumā? Tiesu prakses atziņas Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanā un darba devēja rīcībā pirms uzteikuma izsniegšanas. Arodbiedrības loma darba līguma uzteikuma procesā. Uzteikuma termiņš un saturā iekļaujamā informācija.
  • Darba devēja uzteikums saistībā ar darba līguma būtisko nosacījumu grozīšanu un darbinieku skaita samazināšanu. Kādi dokumenti ir uzteikuma pamatojumā? Darbinieku kategorijas, kurām nevar piemērot uzteikumus, cik ilgi? Tiesu prakses atziņas darbinieku aizsardzībā. Priekšrocību izvērtējums, kā to fiksēt? Darbinieks – arodbiedrības biedrs, ko darīt darba devējam? Uzteikuma termiņi. Uzteikuma saistībā ar būtisko darba līguma nosacījumu grozījumu satura atšķirības no darbinieku skaita samazināšanas uzteikuma satura. Uzteikuma termiņa pagarinājuma pamats, kā tas ietekmē pēdējo darba dienu?

Šī semināra ieraksts tika veikts 2022. gada 21. septembrī.

Videoieraksta ilgums ~2 h un 5 min.

Vairāk par semināru lasiet šeit!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *