Darba likuma normu piemērošana 2022. gadā

BILANCES AKADĒMIJAS semināru videoierakstu klāsts papildināts ar jaunu e-semināru – Darba likuma normu piemērošana 2022.gada tiesu prakses atziņās. Situāciju skaidrojums“.

Semināru vadīja Karīna Platā, maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.

E-seminārā Darba likuma normu piemērošana 2022.gada tiesu prakses atziņās. Situāciju skaidrojums” izskatītie jautājumi:

  • Cik pamatota ir otrreizēja pārbaudes laika noteikšana?
  • Ko darba tiesiskajās attiecībās nozīmē dubultās sodīšanas aizlieguma princips?
  • Kādas atzīmes obligātajā veselības pārbaudes kartē var būt kā pamats darba līguma uzteikumam? Kādi pasākumi jāveic darba devējam pirms darba līguma uzteikuma izsniegšanas?
  • Kad jāveic priekšrocību izvērtējums darbinieku skaita samazināšanas gadījumā?
  • Kad var piedāvāt citu darbu darbinieku skaita samazināšanas gadījumā?
  • Vai vienmēr no darba devēja tiks piedzīta vidējā izpeļņa par darba piespiedu kavējumu, ja ar tiesas spriedumu darbinieku atjauno darbā?
  • Cik nozīmīga ir darbinieka un arodbiedrības sniegtā informācija par darbinieka dalības arodbiedrībā ilgumu? Vai uz to attiecināmas fizisko personu datu aizsardzības prasības?
  • Vai darba devējs var izsniegt darbiniekam uzteikumu laikā, kad tiesa izskata darba devēja prasību par darba tiesisko attiecību izbeigšanu? Kādas tam ir sekas?
  • Kam jāsniedz pierādījumi, ja darbinieks apstrīd noslēgto vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu?
  • Kādas sekas rada ar darba līgumu noteikta atlīdzība valdes loceklim? Vai, atceļot no amata valdes locekli, ir nozīme ar viņu noslēgtajam darba līgumam?

Šī semināra ieraksts tika veikts 2023. gada 25. janvārī.

Videoieraksta ilgums ~2 h un 10 min.

Vairāk par semināru lasiet šeit!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *