Budžeta iestādēm. Gatavojamies gada pārskatam

Inventarizācija budžeta iestādēmBILANCES AKADĒMIJAS semināru videoierakstu klāsts papildināts ar jaunu e-semināru – “Budžeta iestādēm. Gatavojamies gada pārskatam: inventarizācija, atbildības sadalījums un priekšdarbi gada pārskata sagatavošanai”.

Semināru vadīja: 

Mg. oec. Laila Kelmere,
praktizējoša grāmatvede,
LLU un EKA vieslektore, GFK docente

E-seminārā “Budžeta iestādēm. Gatavojamies gada pārskatam: inventarizācija, atbildības sadalījums un priekšdarbi gada pārskata sagatavošanai” apskatītie jautājumi:

 1. Aktuālākais no 2019. gada pārskatu revīzijām.
 2. Apliecinājums pie gada pārskata – sagatavošanās darbi budžeta iestādes gada pārskatā sniegtās informācijas patiesuma apliecināšanai.
 3. Grāmatvedības uzskaites kārtība un vienotu principu piemērošana grāmatvedības uzskaitē un pārskatu sagatavošanā konsolidācijā iesaistītajās iestādēs.
 4. Atsevišķie pārskati un konsolidētais gada pārskats.
 5. Inventarizācijas tiesiskais pamats un nepieciešamība.
 6. Grāmatvedības datu salīdzināšana ar attiecīgo valsts reģistru datiem.
 7. Nemateriālo ieguldījumu lietderīgā lietošanas laika pārskatīšana un amortizācija.
 8. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.
 9. Pamatlīdzekļu inventarizācija, pārklasifikācijas nepieciešamības izvērtēšana: pamatlīdzeklis vai ieguldījuma īpašums.
 10. Krājumi un inventārs.
 11. Debitori un prasījumu vērtības samazinājuma izvērtēšana.
 12. Nākamo periodu izdevumi.
 13. Saņemtie avansi un samaksātie avansi.
 14. Uzkrājumi un tiesvedības.
 15. Saistību inventarizācija.
 16. Salīdzināšanas starp vispārējās valdības sektora partneriem (struktūrām).
 17. Iespējamās saistības un apgrūtinājumi (ķīlas; garantijas, tai skaitā galvojumi; tiesvedības procesu iespējamās saistības).
 18. Noslēgto līgumu nosacījumu izpildes novērtēšana, bet īpaši to, kas varētu ietekmēt finanšu pārskatu.
 19. Informācijas sagatavošana finanšu pārskata pielikumam.
 20. Priekšdarbi budžeta izpildes pārskata sagatavošanai.

Šī semināra ieraksts tika veikts 2020. gada 13. novembrī. Videoieraksts sastāv no 6 daļām ar kopējo garumu ~ 180 min.

Vairāk par semināru lasiet šeit!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *