Aktualitātes budžeta iestāžu grāmatvedībā

BILANCES AKADĒMIJAS semināru videoierakstu klāsts papildināts ar jaunu e-semināru – Budžeta iestādēm. Inventarizācija. Gada pārskata sagatavošanas pamatprincipi. Aktuālie grozījumi noteikumos.

Semināru vadīja Laila Kelmere, LLU un EKA vieslektore, GFK docente, praktizējoša grāmatvede, SIA «L.Kelmeres birojs» valdes locekle.

E-seminārā “Budžeta iestādēm. Inventarizācija. Gada pārskata sagatavošanas pamatprincipi. Aktuālie grozījumi noteikumos” izskatītie jautājumi:

 1. Aktuālie grozījumi Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumos Nr. 344 «Gada pārskata sagatavošanas kārtība» un Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumos Nr. 87 «Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs».
 2. Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas termiņi.
 3. Gada pārskata struktūra.
 4. Atsevišķie gada pārskati un konsolidētais gada pārskats.
 5. Pašvaldību aģentūras.
 6. Gada pārskata sagatavošanas vispārīgie principi.
 7. Grāmatvedības uzskaites kārtība un vienotu principu piemērošana grāmatvedības uzskaitē un pārskatu sagatavošana konsolidācijā iesaistītajās iestādēs.
 8. Inventarizācijas nozīme un inventarizācijas rezultātu salīdzināšana ar grāmatvedības uzskaites datiem, nepieciešamo korekciju veikšana.
 9. Bilance un tajā ietverto vērtību inventarizācija.
 10. Kapitālsabiedrību dati.
 11. Kontu atlikumu un darījumu salīdzināšana e-pārskatos.
 12. Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem.
 13. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats.
 14. Naudas plūsmas pārskats.
 15. Kļūdu labojumi. Būtiskums.
 16. Finanšu pārskata pielikums un skaidrojuma sagatavošana.
 17. Budžeta izpildes pārskats.
 18. Vadības ziņojums.
 19. Notikumi pēc bilances datuma.
 20. Gada pārskata parakstīšana, apstiprināšana publicēšanai un iesniegšana.
 21. Aktuālākais no 2020. gada pārskatu revīzijām.
 22. Plānotie grozījumi 2023. gada pārskata sagatavošanai.

Šī semināra ieraksts tika veikts 2021. gada 5. novembrī. Videoieraksta ilgums ~3 h un 15 min.

Vairāk par semināru lasiet šeit!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *