Mēnesis: 2019. gada jūnijs

Saskaņā ar Darba likuma (DL) 133. panta ceturtajā daļā noteikto Ministru kabinetam ir jāizdod rīkojums par darba dienas pārcelšanu, ja…

Vairāk...