Kursi

Grāmatvedības kursi un semināri ir viena no mūsu galvenajām darbības nozarēm kopš 2000.gada. BILANCES AKADĒMIJAS organizēto apmācību augsto kvalitāti apliecina VID izvēle uzticēt mums veikt kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības VID darbiniekiem jau kopš 2013. gada.
Esam organizējuši kursus par tādām tēmām kā: Kvalifikācijas celšanas kursi praktizējošiem grāmatvežiem, Grāmatvedības pamati, Finanšu grāmatvedība, Nodokļu grāmatvedība, Vadības grāmatvedība, Finanšu analīze, Atsevišķu nozaru darbību reglamentējošie normatīvie akti un grāmatvedības uzskaites īpatnības, Datorizētā grāmatvedība, Lietvedības kārtošana, Dokumentu pārvaldība u.c.

Šajā sadaļā pašlaik nav preču