Kursi

Mums ir daudzgadēja pieredze organizējot seminārus un kursus par tādām tēmām kā : Grāmatvedība no nulles līdz bilancei, Kvalifikācijas celšanas kursi praktizējošiem grāmatvežiem, Grāmatvedības pamati, Finanšu grāmatvedība, Nodokļu grāmatvedība, Vadības grāmatvedība, Finanšu analīze, Atsevišķu nozaru darbību reglamentējošie normatīvie akti un grāmatvedības uzskaites īpatnības, Datorizētā grāmatvedība, Lietvedības kārtošana, Dokumentu pārvaldība u.c. Kopš 2013. gada veicam arī kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības VID darbiniekiem.