Reģistrēties!!Aizmirsi paroli?
 


Datorizētā grāmatvedībaVIENREIZĒJA IESPĒJA NEPILNA VIENA MĒNEŠA LAIKĀ APGŪT
DATORGRĀMATVEDĪBU AR PROGRAMMU ZALKTIS

„DATORIZĒTĀ GRĀMATVEDĪBA AR GRĀMATVEDĪBAS PROGRAMMU ZALKTIS”

jaunas un talantīgas lektores Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes doktorantes, SIA KPNG birojs valdes locekles AĻONAS IRMEJAS vadībā.

Kursu mērķis: šo licencēto grāmatvedības apmācības kursu (RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta licence Nr. DIKS-14-39-ail) UNIKALITĀTE ir tā, ka pēc tiem jūs pratīsit veikt uzskaiti datorizētā vidē – grāmatvedības programmā Zalktis, kas ir paredzēta tieši maziem un vidējiem uzņēmumiem, kādu Latvijā ir vairākums.

Sagaidāmie REZULTĀTI: iegūsit zināšanas par grāmatvedības programmas priekšrocībām, finanšu grāmatvedības dokumentu iegrāmatošanu grāmatvedības programmā, finanšu grāmatvedības dokumentu reģistru un finanšu grāmatvedības atskaišu sagatavošanu.

Kursi ļoti noderēs tiem, kuri grib iegādāties grāmatvedības programmu Zalktis, apgūt to un ikdienā ar to strādāt. Kursi piemēroti iesācējiem šajā jomā un citiem interesentiem. Kursos iegūsit prasmes, lai varētu patstāvīgi veikt grāmatvedības uzskaites procedūras grāmatvedības programmā – no grāmatvedības atlikumu iegrāmatošanas līdz bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina sagatavošanai, iegrāmatot dokumentus, aprēķināt pamatlīdzekļu nolietojumu, aprēķināt darba algu u.c.

Kursiem beidzoties, tiks izsniegta apliecība (licence Nr. DIKS-14-39-ail), ka esat veiksmīgi apguvis(-usi) kursu programmu „Datorizētā grāmatvedība ar grāmatvedības programmu ZALKTIS

Kursu programma:
1. Grāmatvedības datorprogrammas būtība. Datorgrāmatvedības uzdevumi, iespējas. Populārākās datorgrāmatvedības programmas, to izmaksas. Datorprogrammas sagatavošana darbam, bāzes kopijas nodrošināšana, jauninājumu lejupielādēšana.
2. Finanšu grāmatvedības atlikumu uzskaite. Uzņēmuma datu ievade. Uzņēmuma virsgrāmatas atlikumu ievade grāmatvedības datorprogrammā. Uzņēmuma virsgrāmatas atlikumu salīdzināšana un pārbaude.
3. Darba, darba samaksas un ar norēķiniem par darba samaksu saistīto operāciju uzskaite. Darbinieku pieņemšana darbā. Darba tabeles sastādīšana. Atvaļinājuma naudas aprēķināšana. Slimības naudas aprēķināšana. Darba algas aprēķināšana un to iegrāmatošana.
4. Kreditoru saistību uzskaite. Saņemto preču un pakalpojumu rēķinu iegrāmatošana (preču, pakalpojumu saņemšana, PL iegāde, apdrošināšanas izdevumi). Saņemto preču un pakalpojumu rēķinu reģistra izveidošana un pārbaude.
5. Avansu norēķinu uzskaite. Avansa norēķinu personas iesniegto čeku iegrāmatošana un pārbaude.
6. Debitoru saistību uzskaite. Pārdoto preču un pakalpojumu rēķinu iegrāmatošana. Izsniegto preču un pakalpojumu rēķinu reģistra izveidošana un pārbaude. Savstarpējie ieskaiti.
7. Krājumu uzskaite noliktavā. Noliktavas pārbaude. Noliktavas atskaites. Preču norakstīšanas principi. Preču inventarizācija.
8. Naudas līdzekļu uzskaite kasē. Kases ieņēmuma orderu sastādīšana. Kases izdevuma orderu sastādīšana. Kases grāmatas sastādīšana.
9. Naudas līdzekļu uzskaite bankā. Bankas izejošā maksājuma sastādīšana. Bankas ienākošā maksājuma sastādīšana un konts.
10. Pamatlīdzekļu uzskaite. PL uzskaite. PL nolietojums finanšu grāmatvedībā. PL nolietojums nodokļu vajadzībām. PL atskaites. PL inventarizācija.
11. Nodokļu atskaites. PVN deklarācijas sastādīšana. Atskaites par darba algām – IIN un VSAOI.
12. Bilances un peļņas vai zaudējuma sastādīšana. Perioda slēgšana. Peļņas vai zaudējuma aprēķina izveidošana un pārbaude. Bilances izveidošana un pārbaude.

 

Par kursu laiku un norises vietu lūdzu sekojiet līdzi jaunākajai informācijai mājaslapā vai piesakieties jaunumu saņemšanai e-pastā!

© 2008-2016 Visas tiesības aizsargātas, izdevniecība SIA Lietišķās informācijas dienests

Graudu iela 68, Rīga, LV-1058 
Tālr.: (+371) 67 606 110 (+371) 67 606 110
E-pasts: lid@lid.lv Skype: lid.lv