Reģistrēties!!Aizmirsi paroli?
 

E-veikals > Jaunumi
Jaunumi

BILANCE maijā:

22.05.2018

Lasītāju uzticība – visvērtīgākā dāvana!
žurnāla un portāla plz.lv ,
žurnāla Bilances Juridiskie Padomi redaktore

Maijs mūsu izdevniecībai ir svētku mēnesis – 17. maijā aprit 25 gadi, kopš SIA Lietišķās informācijas dienests dibināšanas. Tie ir svētki gan uzņēmuma dibinātājiem un īpašniekiem, gan izdevniecības kolektīvam, gan arī jums, mūsu veidoto žurnālu un grāmatu lasītājiem, kursu un semināru apmeklētājiem, normatīvo aktu abonentizdevumu ilggadējiem abonentiem!
1993. gadā divi uzņēmīgi ģimenes cilvēki Aiva un Andris Vīksnas bez iepriekšējas pieredzes izdevējdarbībā apņēmīgi sāka īstenot savu plānu — apkopot profesionālām vajadzībām noderīgu informāciju un piedāvāt to potenciālajiem klientiem. Atjaunotajā neatkarīgajā Latvijā mainījās likumi un noteikumi, internets vēl nebija plaši izmantojams, uzņēmējiem, grāmatvežiem un citiem bija problemātiski operatīvi uzzināt par izmaiņām dažādu nozaru normatīvajā regulējumā, tāpēc šāds pakalpojums lieti noderēja. Ko patlaban par biznesā, sabiedrībā notiekošo domā Aiva Vīksna, varat lasīt žurnālā publicētajā intervijā.

Vairāk »

ŠODIEN SVINAM 25. GADU JUBILEJU!

17.05.2018

Vairāk »

PRAKTISKAIS LIKUMDOŠANAS ZIŅNESIS maijā:

14.05.2018

Svinam 25. dzimšanas dienu!
Vineta Vizule,
žurnāla un portāla plz.lv redaktore

Pirms 25 gadiem - 1993. gada 17. maijā - oficiāli tika reģistrēta izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, kas sāka apkopot uzņēmējdarbībai nozīmīgu tiesisko informāciju un izdot normatīvo dokumentu Abonentizdevumus.
Sagaidot izdevniecības 25. dzimšanas dienu, tās dibinātāji var lepoties ar veselu klāstu unikālu produktu, kas aizvien ir aktuāli un vajadzīgi normatīvā regulējuma skaidrošanai plašam sabiedrības lokam. Grāmatvedības un finanšu speciālistiem adresētais žurnāls Bilance ir vienīgais nozares izdevums, kas nāk klajā divas reizes mēnesī; žurnāls Praktiskais Likumdošanas Ziņnesis informē par jaunpieņemtajiem tiesību aktiem, bet aktuālāko ikdienas informāciju izdevniecības klienti var iegūt ar žurnāla elektroniskā resursa - portāla plz.lv - starpniecību. Savukārt žurnāls Bilances Juridiskie Padomi specializējies uzņēmējiem svarīgāko tiesību jomu regulējuma skaidrošanā. No atsevišķiem kursiem un semināriem izaugusi Bilances Akadēmija, kas piedāvā apgūt zināšanas grāmatvedībā un nodokļu piemērošanā augsti kvalificētu nozares profesionāļu vadībā gan klātienes semināros un kursos, gan e-semināros un video apmācībā interneta vidē.

Vairāk »

BILANCES JURIDISKIE PADOMI maijā:

07.05.2018

Svētku mēnesis visiem!
Vineta Vizule,

žurnāla 
Bilances Juridiskie Padomi redaktore

Pirms pieciem gadiem – 2013. gada maijā – pirmoreiz lasītāji varēja iepazīties ar žurnālu Bilances Juridiskie Padomi. Tiesa gan, oficiāli pirmais numurs datēts ar jūniju, kad to savās pastkastītēs saņēma žurnāla abonenti, taču 16. maijā, dienu pirms izdevēja Lietišķās informācijas dienests 20 gadu jubilejas, Rīgā tika rīkots noslēgums lielsemināru ciklam “Kvalitatīva likumdošana – pamats sekmīgai darbībai un izaugsmei”, ko izdevniecība jubilejas gadā  veltīja visiem uzticamajiem un arī potenciālajiem klientiem un interesentiem. Tieši lielsemināra laikā arī tika prezentēts juridisko jautājumu tematikai veltītā jaunā žurnāla pirmais numurs. Tā iznākšana bija dāvana gan lasītājiem, gan mums, izdevniecības kolektīvam.

Vairāk »

BILANCE: maijā

07.05.2018

Bez vidusceļa
Maija Grebenko, Mg.sci.oec., 
žurnāla 
Bilance galvenā redaktore

Pie tā, ka likumdošana nemitīgi mainās, grāmatveži sen ir pieraduši. Šis process ir neizbēgams, ja vēlamies sakārtot ekonomiku un izskaust «optimizāciju». Nav iespējams vēlēties dzīves kvalitātes uzlabošanos (lielākas algas, pabalstus, pensijas) un vienlaikus nemaksāt nodokļus. Tā taču ir elementāra matemātika: ja neesi neko katliņā ielicis, neko arī neizķeksēsi no tā. Tādēļ šis process turpināsies, lai kā mums liktos, ka esam pavisam godīgi un likumpaklausīgi. Ja mums nav pieejama normatīvo aktu pārkāpumu statistika, mēs nevaram spriest, vai bija nepieciešami kārtējā likuma/noteikumu grozījumi.

Vairāk »

JAUNA GRĀMATA!

19.04.2018

Darba likums un grāmatvedība
Atjaunots un atkārtots 2.izdevums!

Šis ir Mg.sci.oec. MAIJAS GREBENKO, žurnāla Bilance galvenās redaktores, populārās grāmatas 2. atjaunotais izdevums.  No 2018. gada „nodokļu reformas” dēļ kļuvusi sarežģītāka Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma prasību piemērošana. IIN likuma grozītajām normām pēc būtības ir pozitīvs mērķis, tomēr praktiskā piemērošana – diezgan sarežģīta. Turklāt likuma normas tika grozītas vēl nepieredzētā steigā.
Grāmata palīdzēs ikdienas darbā ļoti plašam lietotāju lokam, ne tikai grāmatvežiem. Darba likums un ar darba samaksu saistītie normatīvie akti ir pietiekami sarežģīti, bet autores uzrakstītā grāmata ir vieglā un saprotamā valodā, un tas ir svarīgi. Grāmatā sniegti konkrēti piemēri vidējās izpeļņas aprēķināšanai, atvaļinājumu un darbnespējas laika apmaksai.
Grāmatā ir apkopota iepriekšējo gadu pieredze likuma normu piemērošanā. Grozījumi Darba likumā uzskatāmi par gana progresīviem, jo to pamatā ir arī tiesas lēmumi.

Iepazīties ar grāmatas saturu un to iegādāties varat šeit!

Vairāk »

BILANCE: aprīlī

17.04.2018

Nē, šoreiz ne par VID saukli!
Maija Grebenko, Mg.sci.oec., 
žurnāla 
Bilance galvenā redaktore

Šoreiz gribas (vienkārši ir nepieciešams) vērsties pie grāmatvežiem ar savādu lūgumu. Tieši lūgumu, jo es neesmu nedz likumdevējs, nedz arī VID un nedrīkstu no jums kaut ko prasīt. Bet citas izejas nav. Lieta ir tajā, ka tauta intensīvi deklarē savus 2017. gada ienākumus. Ilgus gadus tūkstošiem tautiešu mēro ceļu līdz Tālejas ielai vai izmanto EDS, vai sūta pa pastu, tomēr dara darāmo, proti, zina, kāds no tā ir labums un cik „sarežģīti” to izdarīt (sk. Andas Ziemeles rakstu).
Tajā pašā laikā lasu „dvēseles kliedzienu”: esmu jauna māmiņa, visu gadu sēžu mājās ar mazo. Savācu čekus par zobiem un ārstniecību... Gribu iesniegt deklarāciju, gribu saņemt nodokļu atmaksu. Man saka, ka nepienākas! Kas tā par attieksmi pret jaunajām māmiņām?! Ko tā valsts vispār domā?!

Vairāk »

PRAKTISKAIS LIKUMDOŠANAS ZIŅNESIS aprīlī:

11.04.2018

Jokus pie malas!
Vineta Vizule
,
žurnāla un portāla plz.lv redaktore

Aprīlis pēc garās ziemas, kurai būtu pieskaitāms arī marta mēnesis, grāmatvežu saimei nenāk kā joku mēnesis, jo klāt uzņēmumu gada pārskatu nodošanas laiks. Tāpēc atgādinām, ka gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu atvasinājumi elektroniskā formā, kas sagatavoti par 2017. gadu, iesniedzami Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktajos termiņos elektroniski Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. Likumā minētie termiņi ir ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet vidējai sabiedrībai, lielai sabiedrībai un koncerna mātessabiedrībai, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

Vairāk »

BILANCES JURIDISKIE PADOMI aprīlī:

10.04.2018

Ko nozīmē tiesiskuma princips?
Vineta Vizule,

žurnāla Bilances Juridiskie Padomi redaktore

Sabiedrībā bieži dzird pieminam tiesiskumu, it īpaši šai laikā, kad katrs var brīvi paust savu viedokli, tostarp arī par dažādiem tiesas vai vēl tikai izmeklēšanas procesiem. Mēs visi gribam dzīvot tiesiskā valstī, bet vai apzināmies, ko īsti nozīmē tiesiskuma princips?
Administratīvā procesa likumā ir uzskaitīti vispārējie tiesību principi, tostarp arī tiesiskuma princips, kas minēts likuma 7. pantā: “Iestādes un tiesas rīcībai jāatbilst tiesību normām. Iestāde un tiesa darbojas normatīvajos aktos noteikto pilnvaru ietvaros un savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim.”

Vairāk »

BILANCE: aprīlī

09.04.2018

Sodīt – nedrīkst – apžēlot
Maija Grebenko, Mg.sci.oec., 
žurnāla 
Bilance galvenā redaktore

Ej nu saproti, ko nedrīkst (sodīt vai apžēlot)? Manuprāt, arī daži normatīvie akti ir rakstīti tieši šādā valodā. Un, ja virsraksta viennozīmīgai saprašanai trūkst vien komata, tad ārzemju tulkotajām likumu/regulu un citām normām pievienojas arī dažādu svešvalodu nianses.
Vai kāds vēl atceras veco ļaužu šoku, kad pirms vairākiem gadiem tika paziņots, ka steidzami jānomaina visi šīfera jumti? Un tie jau vairs nav joki: kurš līdīs uz vecā šķūņa jumta, cik tas maksās, kāpēc tas būtu jādara? Protams, paskaidroja, ka šīferis izgaro kaut ko briesmīgi kaitīgi… Bet pēc kāda laika noskaidrojās, ka “kaitīgums” sen jau ir izgarojis un veciem jumtiem var likt mieru. Nedrīkst klāt šīferi vienīgi uz jauniem jumtiem!

Vairāk »

Vai esat gatavi Vispārīgajai datu aizsardzības regulai?

03.04.2018

Jau pavisam drīz, sākot ar 2018. gada 25. maiju ikvienam uzņēmumam, būs jāpiemēro ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, veicot datu apstrādi.
Jaunajā BILANCES AKADĒMIJAS videoierakstā  par Vispārīgās datu aizsardzības regulas tiesiskiem pamatiem un principiem, kādi pasākumi veicami uzņēmumā, lai veiktu personas datu apstrādes, glabāšanas un IT sistēmu drošības iekšējo auditu, kādi soļi veicami  atbilstības nodrošināšanai, kādas ir datu subjekta tiesības.
Lektors Māris Ruķers, Mg.iur., vadošais personas datu aizsardzības eksperts Latvijā, semināra ieraksts veikts 27.03.2018.
Iegādājoties videoierakstu, Jūs saņemsiet arī lektora sagatvotos materiālus, kā arī dzirdēsiet semināra dalībnieku uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem.!
Videoierakstu varat iegādāties šeit!

Vairāk »

JAUNA GRĀMATA!

21.02.2018

Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi
Iznācis atkārtots un atjaunots 8. izdevums!


Labākā dāvana pašnodarbinātajai personai - tā grāmatas priekšvārdā uzsver Mg. sci. oec. M.Grebenko!
Grāmatveža profesionālā dzīve kļūst arvien sarežģītāka. Mainās ne vien nodokļu likmes, bet arī likmju piemērošana. Grāmatvedim nemitīgi jāpatur prātā neskaitāmie varianti, meklējot risinājumu ikdienišķajos darbos.
2018. gadā ir grozīti gandrīz visu nodokļu likumi. Diemžēl šis process notika lielā steigā. Tas nozīmē, ka visiem speciālistiem praktiskajā jomā ik pēc brīža rodas kārtējais jautājums par grozīto normu piemērošanu, tādēļ bez uzticama padomdevēja palīdzības iztikt ir arvien grūtāk.
Pašnodarbināto personu darbības uzskaitē 2018.gadā notikušas būtiskas izmaiņas - nodokļu aprēķini kļuvuši sarežģītāki, līdz ar to arī iespējamas kļūdainas situācijas.Šī grāmata būs lielisks palīglīdzeklis pašnodarbinātajām personām, kuras veic uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā, orientēties jaunajā nodokļu piemērošanas kārtībā un normatīvajos aktos. To sistematizēts saraksts atrodams grāmatas 1.pielikumā, kā arī apkopota
informācija par iespējām izvēlēties vienkāršotu nodokļu aprēķināšanas un uzskaites kārtību.
Grāmatas autore ir
Inguna Leibus, ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras profesore, daudzu zinātnisku un praktisku rakstu autore.
Informācija par grāmatu šeit!

Vairāk »

JAUNS VIDEOIERAKSTS!

05.02.2018

Svarīgi pašnodarbinātajiem!

2018.gads atnācis ar nozīmīgām izmaiņām nodokļu piemērošanā - IIN aprēķināšana, VSA, patentmaksas, mikrouzņēmumu nodokļa piemērošana u.c.
BILANCES AKADĒMIJAS videoierakstā, kurš veikts 31.01. e-seminārā "Nodokļu izmaiņas pašnodarbinātajiem (saimnieciskās darbības veicējiem, IK) 2018. gadā" par aktuālajām izmaiņām kompetentus skaidrojumus sniedz pieredzējusī lektore Dr. oec. INGUNA LEIBUS.
Iegādājoties videoierakstu, Jūs saņemsiet arī lektores sagatvotos materiālus!

Videoierakstu varat iegādāties šeit!

 

Vairāk »

Lietvežiem un visiem, kas ikdienā strādā ar dokumentiem

13.12.2017

Pilnībā pārstrādāts izdevums atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem!

Iznācis jau 5. un svaigākais Mg.hist. Zitas Janitēnas grāmatas - IEVADS DOKUMENTU PĀRVALDIBĀ izdevums. Grāmata ir pārstrādāta – kopš iepriekšējā izdevuma publicēšanas ir grozīti esošie un pieņemti jauni normatīvie akti, mainījušās prasības un arī cilvēku skatījums uz lietām.
Grāmata būs noderīga ikvienā uzņēmumā un iestādē, kā arī ikvienam, kurš gribēs savas organizācijas dokumentāciju veidot atbilstīgi jaunākajām normatīvo aktu prasībām. Tā noderēs plašam lasītāju lokam: gan iesācējiem, gan tiem, kuri vēlas uzlabot savas prasmes, gan arī tiem, kas vēlas atsvaidzināt zināšanas.
Grāmatu iegādājieties
www.lid.lv/bilances-biblioteka

Vairāk »

FINANŠU GRĀMATVEDĪBA!

06.12.2016

Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests izdevusi jaunu, apjomīgu grāmatu sērijā BILANCES BIBLIOTĒKA "Finanšu grāmatvedība", autores Inguna Leibus, Ingrīda Pētersone, Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska, Regīna Grigorjeva
Grāmatā izklāstīti finanšu grāmatvedības teorētiskie pamati, kurus maz ietekmē grozījumi tiesību aktos, tomēr līdz ar uzskaites pilnveidošanu iespējamas izmaiņas atsevišķu uzskaites objektu atspoguļošanas kārtībā. Tā ir grāmatas "Grāmatvedības pamati uzņēmumos" turpinājums. Finanšu grāmatvedība ir aktuāla ne vien komercsabiedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām, bet arī individuālajiem komersantiem, zemnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām un citiem uzņēmumiem, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā. Varāk par grāmatu šeit.

Vairāk »Kategorijas

© 2008-2016 Visas tiesības aizsargātas, izdevniecība SIA Lietišķās informācijas dienests

Graudu iela 68, Rīga, LV-1058 
Tālr.: (+371) 67 606 110 (+371) 67 606 110
E-pasts: lid@lid.lv Skype: lid.lv