PAŠNODARBINĀTO GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI

(1 atsauksme)

Autors: Inguna Leibus

ATKĀRTOTS UN ATJAUNOTS 8.IZDEVUMS


Grāmata palīdzēs pašnodarbinātajiem, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Tajā apskatītas prasības saimnieciskās darbības uzskaitei, ieņēmumu un izdevumu atspoguļošana grāmatvedībā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites kārtība. Aplūkoti biežāk maksājamie nodokļi: nodokļa objekti, maksātāji, katra nodokļa aprēķināšanas un deklarēšanas kārtība.
Izdevuma autore ir Inguna Leibus, ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras profesore, daudzu zinātnisku un praktisku rakstu autore, kura sagatavojusi vairākas mācību grāmatas.

13.44 ar PVN

PAŠNODARBINĀTO GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
ATKĀRTOTS UN ATJAUNOTS 8.IZDEVUMS!

Grāmata palīdzēs pašnodarbinātajiem, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Tajā apskatītas prasības saimnieciskās darbības uzskaitei, ieņēmumu un izdevumu atspoguļošana grāmatvedībā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites kārtība. Aplūkoti biežāk maksājamie nodokļi: nodokļa objekti, maksātāji, katra nodokļa aprēķināšanas un deklarēšanas kārtība.


GRĀMATAS “PAŠNODARBINĀTO GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI” SATURS:

Ievads
1. Grāmatvedības kārtošana un organizācija
1.1. Prasības grāmatvedībai
1.2. Vienkāršā ieraksta sistēma grāmatvedībā
1.3. Grāmatvedības dokumenti, reģistri un pārskati
2. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite
2.1. Saimnieciskās darbības uzskaites žurnāls
2.2. Ar saimniecisko darbību saistītie ieņēmumi un izdevumi
2.3. Naudas līdzekļu uzskaite
2.4. Pamatlīdzekļu uzskaite
3. Nodokļu aprēķināšana un uzskaite
3.1. Nodokļu maksātāja pienākumi, tiesības un atbildība
3.2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
3.2.1. Vispārīgā iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtība
3.2.2. Patentmaksa
3.2.3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no izmaksām fiziskajām personām
3.3. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
3.4. Darba samaksas uzskaite un nodokļi
3.4.1. Darba līgums un darba samaksa
3.4.2. Darba ņēmēju reģistrācija
3.4.3. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem
3.4.4. Algas nodoklis
3.4.5. Riska nodeva
3.4.6. Darba samaksas dokumenti, reģistri un pārskati
3.4.7. Sezonas laukstrādnieku nodoklis
3.5. Mikrouzņēmumu nodoklis
3.6. Pievienotās vērtības nodoklis
3.7. Nekustamā īpašuma nodoklis
3.8. Dabas resursu nodoklis
3.9. Akcīzes nodokļa atvieglojumi
3.10. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis
Pielikumi


PAR AUTORI:
Inguna Leibus ir ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras  profesore, daudzu zinātnisku un praktisku rakstu autore, kura sagatavojusi vairākas mācību grāmatas. Ieguvusi praktiskā darba pieredzi, strādājot par galveno grāmatvedi uzņēmumos, kā arī veicot individuālo darbību, kļūstot par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju. Inguna Leibus ne tikai strādā universitātē, bet arī vada kursus un seminārus pašnodarbinātajiem par vienkāršā ieraksta grāmatvedību, tostarp zemnieku un piemāju saimniecību īpašniekiem un individuālajiem komersantiem, Valsts ieņēmumu dienesta speciālistiem; viņa piedalījusies pašnodarbināto grāmatvedības un nodokļu normatīvo aktu izstrādes darba grupās.

PRODUKTA DETAĻAS:
Formāts:
 145 mm x 215 mm
ISBN: 978-9984-896-16-8
Izdevējs: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests
Izdošanas gads: 2018

 

Šķirstīt grāmatu

pasnodarbinatogramatvedibaunnodokli

Par autoru

Inguna Leibus ir ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras  profesore, daudzu zinātnisku un praktisku rakstu autore, kura sagatavojusi vairākas mācību grāmatas. Ieguvusi praktiskā darba pieredzi, strādājot par galveno grāmatvedi uzņēmumos, kā arī veicot individuālo darbību, kļūstot par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju. Inguna Leibus ne tikai strādā universitātē, bet arī vada kursus un seminārus pašnodarbinātajiem par vienkāršā ieraksta grāmatvedību, tostarp zemnieku un piemāju saimniecību īpašniekiem un individuālajiem komersantiem, Valsts ieņēmumu dienesta speciālistiem; viņa piedalījusies pašnodarbināto grāmatvedības un nodokļu normatīvo aktu izstrādes darba grupās.

1 atsauksme par PAŠNODARBINĀTO GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI

 1. ziņnesis

  Grāmatveža profesionālā dzīve kļūst arvien sarežģītāka. Mainās ne vien nodokļu likmes, bet arī likmju piemērošana. Grāmatvedim nemitīgi jāpatur prātā neskaitāmie varianti, meklējot risinājumu ikdienišķajos darbos. 2018. gadā ir grozīti gandrīz visu nodokļu likumi. Diemžēl šis process notika lielā steigā. Tas nozīmē, ka visiem speciālistiem praktiskajā jomā ik pēc brīža rodas kārtējais jautājums par grozīto normu piemērošanu, tādēļ bez uzticamā padomdevēja palīdzības iztikt ir arvien grūtāk. Arī pašnodarbināto personu darbības uzskaiti ievērojami skārušas jaunās normas. Tās ir daudz bargākas salīdzinājumā ar iepriekšējām. Nodokļus aprēķināt būs sarežģītāk, un arī kļūdainās rīcības sekas mēdz būt nepatīkamākas. Turklāt no 2018. gada tiek prasīts veikt lielākas sociālās iemaksas.
  Šī grāmata ir lielisks palīglīdzeklis pašnodarbinātajām personām, kuras veic uzskaiti vienkāršā ierakstu sistēmā. Protams, nosaukums
  «vienkāršais ieraksts» nenozīmē, ka šādā veidā kārtojot uzskaiti, saimnieciskās darbības veicējam ir «vieglāka» dzīve.
  Šo grāmatu pašnodarbinātajiem sagatavojusi izcila, vairākos darbos sevi apliecinājusi speciāliste, kurai var uzticēties un uz kuras spriedumiem var paļauties.
  Nenoliedzami šim materiālam piešķir vērtību praktiskā sastāvdaļa, jo jebkuram saimniekam ir svarīgi ne vien pārzināt savu rūpalu, bet
  arī kvalitatīvi kārtot uzskaiti un prast sazināties ar pārbaudošajām institūcijām. Grāmatā apskatītas prasības saimnieciskās darbības uzskaitei, ieņēmumu un izdevumu atspoguļošana grāmatvedībā, aplūkoti biežāk maksājamie nodokļi, to aprēķināšanas un deklarēšanas kārtība. Grāmatā atrodami skaidrojumi, piemēri un atbildes uz dažādiem jautājumiem, balstoties autores ilggadējā pieredzē un godprātīgajā attieksmē pret savu specialitāti. Šī grāmata ir labākā dāvana pašnodarbinātajai personai.
  Mg. sci. oec. Maija Grebenko,
  žurnāla BILANCE galvenā redaktore

Pievienot atsauksmi

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *