Reģistrēties!!Aizmirsi paroli?

E-veikals > Grāmatas sērijās  > Visas grāmatas  > DARBA LIKUMS UN GRĀMATVEDĪBA

DARBA LIKUMS UN GRĀMATVEDĪBA

ATKĀRTOTS UN ATJAUNOTS 2.IZDEVUMS
Sērijā Bilances Bibliotēka

Grāmata galvenokārt domāta grāmatvežiem, lai viņi savu darbu varētu paveikt pareizi, un lieti derēs arī personāldaļu vadītājiem, īpašniekiem un citiem uzņēmumu un iestāžu vadošajiem darbiniekiem.
No 2018. gada 1. janvāra „nodokļu reformas” dēļ kļuvusi sarežģītāka Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma prasību piemērošana fiziskajām personām aprēķinātajām summām. IIN likuma grozītajām normām pēc būtības ir pozitīvs mērķis, tomēr praktiskā piemērošana – diezgan sarežģīta. Turklāt likuma normas tika grozītas vēl nepieredzētā steigā...
Grāmatvedībā ir daudz problēmu. Neviens uzņēmums vai iestāde neiztiek bez darbiniekiem, un šiem darbiniekiem katru mēnesi jārēķina darba samaksa, ko bieži vien veido vairākas summas. Nereti to izdarīt ir pagrūti, jo Darba likums nedeleģē attiecīgajās struktūrās izveidot metodiskos materiālus, kas ir izstrādāti nodokļu likumu lielākajai daļai. Situāciju sarežģī dzīves īstenība – vairākums grāmatvežu strādā uzņēmumos vai iestādēs bez juristiem, kuri varētu palīdzēt likuma normu piemērošanā konkrētam gadījumam. Tāpēc grāmatveži ir spiesti meklēt padomus žurnālā Bilance, semināros vai interneta džungļos. Bet tur, izrādās, katram speciālistam ir savs viedoklis! Un grāmatveži it kā ir starp „gudrajiem” un „skaistajiem”… Dzirdam padomu: gaidīsim tiesu praksi! Uz kādu laiku iestājas miers, kamēr noskaidrojas, ka arī šī prakse vairs neder, un pēc tam gaidām „jaunu vēsmu” utt.

Šajā grāmatā ir apkopota iepriekšējo gadu pieredze likuma normu piemērošanā. Grozījumi Darba likumā uzskatāmi par gana progresīviem, jo to pamatā ir arī tiesas lēmumi. Par galveno plusu uzskatāma vairāku Atlīdzības likuma normu iestrādāšana Darba likumā.
Nenoliedzami, atbalstāms grozījums Darba likumā attiecībā uz attaisnotās prombūtnes laika apmaksu ir ne vien par dienām, bet arī par stundām. Vienam otram tas netraucēja „dzīvot”, bet vienmēr jāatceras, ka drošāk veikt aprēķinus un jebkādas citas darbības ir brīdī, kad likums skaidro vairākas iespējamās situācijas, nevis ierobežo ar vienu vienīgo.
Grāmatā aplūkotie un skaidrotie piemēri noderēs arī citu profesiju speciālistiem. Ņemiet vērā, ka arī tekstā, bez numuriem, ir lasāmi piemēri un skaidrojumi.

Cena: EUR 19,00 + PVN (Cena ar PVN: EUR 21,28 )
     

PRODUKTA DETAĻAS:
Formāts:
 145mm x 215mm
ISBN: 978-9984-896-17-5
Izdevējs: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests
Izdošanas gads: 2018

GRĀMATAS SATURS:

I. Mazliet teorijas
         darba līgums, algas veidi, piemaksas (par ko?), prēmijas;
         ziņas par darba ņēmējiem, ikmēneša ziņojumi,
         paziņojumi par izmaksātām summām,
         nodokļu ieskaitīšana budžetā, algas kartītes,
         nodokļa grāmatiņas un citas svarīgas lietas
II. Minimālā mēneša alga, minimālā stundas tarifa likme
          MK noteikumi par minimālo darba samaksu; 
         minimālās algas aprēķināšanas īpatnības;
III. Par kādām summām drīkst samazināt darba ņēmēju ieņēmumus:
         valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
         par darbiniekiem, kas nav sasnieguši 15 gadu vecumu;
         maksimālais sociālo iemaksu objekts;
         neapliekamais minimums;
         atvieglojumi par apgādībā esošām personām;
         atvieglojumi invalīdiem un represētām personām.
IV. Vidējās izpeļņas noteikšana:
            kādos gadījumos ir vajadzīga vidējā izpeļņa;
            no kādām summām un kādos periodos aprēķināt vidējo izpeļņu;
            apmaksa donoriem.
V. Mēneša vidējās izpeļņas noteikšana:
            kā jārēķina mēneša vidējā izpeļņa;
            kādos gadījumos jāizmaksā mēneša vidējā izpeļņa.
VI. Dažādu atvaļinājumu apmaksa:
            ja darba laiks uzskaitīts dienās;
            ja darba laiks uzskaitīts stundās;
            ja darbiniekam ir nepilnais darba laiks;
           summētā darba veicēja atvaļinājums;
           papildatvaļinājuma piešķiršana un apmaksa.
VII. Kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu:
        kā tiek noteikts un uzskaitīts periods, kas dod tiesības uz atvaļinājumu;

           aprēķins pēc analoģijas ar atvaļinājuma aprēķinu;
           kā nevajadzētu rēķināt kompensāciju;
           par kādu maksimālo periodu būtu jārēķina kompensācija.
VIII. Ikmēneša ziņojuma labojuma iespējas: 
       
ja ir jālabo iepriekšējā mēneša informācija;
           ja ir jālabo „veco” periodu informācija;
           kādos gadījumos ienākumus drīkst palielināt un kādos – samazināt.
IX. Uzņēmuma līguma īpatnības ar nereģistrētu fizisko personu:
          gadījumi, kad drīkst slēgt uzņēmuma līgumu;
          īpatnības, sniedzot informāciju VID;
          nodokļi un atskaites par uzņēmumu līgumu.
X. Autoratlīdzības līgums:
          nodokļi no autoratlīdzības un autoru attaisnotie izdevumi;
          atskaites par izmaksāto autoratlīdzību.
Normatīvo aktu saraksts
Piemēru saraksts
Tematiskā vārdnīca
Pielikumi

PAR AUTORU:
Maija Grebenko, Mg.oec,  pamatoti tiek uzskatīta par vienu no viskompetentākajiem grāmatvedības ekspertiem Latvijā, kas šīs jomas darbā iedziļinājusies līdz tās saknēm. --- Izglītību ieguvusi Latvijas Universitātē matemātikas un ekonomikas studijās.--- Pēc neatkarības atgūšanasmainoties sabiedrības iekārtai un sākoties brīvajai uzņēmējdarbībai, pieauga pieprasījums pēc grāmatvežiem, bet pietrūka grāmatvedības mācību līdzekļu. M. Grebenko pietika drosmes pieņemt lēmumu un sākt pašai darboties šādu mācību līdzekļu izstrādāšanā un grāmatvežu apmācībā. Autore daudz lasījusi, mācījusies un strādājusi, lai izkoptu rakstītprasmi, grāmatvedību skaidrotu saprotami un saturu sniegtu noderīgā veidā. Gados ir uzkrāta milzu pieredze un līdz sīkumiem padziļināta kompetence. Daudz devusi saikne ar speciālistiem – grāmatvežiem, mācībspēkiem un zvērinātiem revidentiem. --- M. Grebenko ir žurnāla Bilance autore kopš tā paša pirmā numura, 2015. gadā kļuvusi par žurnāla galveno redaktori,  vadījusi daudzus Bilances Akadēmijas seminārus. Viņa darbojas kā grāmatvedības lektore, raksta komentārus un skaidrojumus, cenšas panākt jomai vajadzīgos uzlabojumus normatīvajos aktos. Grāmatvedība ir arī viņas hobijs. Praktiskās grāmatvedības speciālistes un konsultantes, ISO Sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekles Maijas Grebenko grāmata „Darba likums un grāmatvedība” ir viņas meistardarba atkārtots un atjaunots izdevums kurā ietvertas vērienīgās izmaiņas, kas saistītas ar 2018. gada nodokļu reformu.

PRIEKŠVĀRDS:
Grāmatvedim ikdienas darbā ir nepieciešamas ļoti plašas zināšanas, spēja orientēties daudzos normatīvajos aktos, māka tos pareizi saprast un piemērot praksē. Turklāt zināšanas nepārtraukti jāpapildina un jāatjauno. Tāpēc ir lieliski, ja katrā jomā ir uzticami speciālisti, kas mums palīdz saprast likumu un noteikumu juridisko valodu un izskaidro attiecīgo normu praktisku piemērošanu.
Darba samaksas jautājumos šāds speciālists ir Maija Grebenko. Mēs varam paļauties uz viņas lielo praktisko pieredzi, plašajām zināšanām un profesionālo kompetenci. Grāmatā vienkāršā valodā ir aprakstīti ne tikai grāmatvedim, bet arī citiem speciālistiem, kā arī ikvienam darba ņēmējam būtiski jautājumi: darba attiecību nodibināšana, darba samaksas un nodokļu aprēķini, vidējās izpeļņas aprēķināšana un atvaļinājumu apmaksa. Grāmatā izklāstīta arī uzņēmuma līguma un autoratlīdzības līguma pareiza apmaksa. Grāmatu papildina daudzi praktiski piemēri un padomi, kā pareizāk rīkoties, kam pievērst uzmanību, kā nepieļaut kļūdas. Grāmatā iekļauti arī ar darba attiecībām, uzņēmuma līgumu un autoratlīdzības līgumu saistīto atskaišu aizpildīšanas piemēri un praktiski ieteikumi.
Vieglāk izprast terminus un atrast nepieciešamos skaidrojumus ļauj grāmatas beigās dotā tematiskā vārdnīca. Savukārt izmantoto normatīvo aktu uzskaitījums palīdz orientēties ar darba attiecībām un darba samaksu saistītajā plašajā tiesiskajā bāzē un turpmāk pašiem sekot izmaiņām tajā.
Grāmatvežiem 2018. ir īpašs izaicinājumu gads – īsā laikā jāapgūst ļoti plašas izmaiņas nodokļu uzskaitē un algu aprēķinos, tasrada papildu sasprindzinājumu un slodzi. Tāpēc paldies autorei par lielisko rokasgrāmatu, kas noderēs gan ikdienas darbā, gan iegūstot vai papildinot zināšanas dažādās mācībās, kā arī ietaupīs grāmatveža laiku, apgūstot daudzos jaunumus.

Dr.oec. Inguna Leibus
, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore

 

© 2008-2016 Visas tiesības aizsargātas, izdevniecība SIA Lietišķās informācijas dienests

Graudu iela 68, Rīga, LV-1058 
Tālr.: (+371) 67 606 110 (+371) 67 606 110
E-pasts: lid@lid.lv Skype: lid.lv