Kursi 27.05.2020. – 17.06.2020. “Finanšu grāmatvedība”

Pasniedzēja: Mg.oec. Laila Kelmere, LLU Finanšu un grāmatvedības institūta vieslektore, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente, praktizējoša grāmatvede kopš 1998. gada, ar pieredzi kursu un lekciju pasniegšanā finanšu un grāmatvedības jomā.

Cena žurnālu abonentiem €226 + PVN, pārējiem €236 + PVN.
Dalības maksā iekļauti mācību materiāli un pusdienas.
Ja esiet kāda mūsu žurnāla abonents, pirkumu grozā ievadiet atlaižu kodu: Abonents

285.56 ar PVN

Notīrīt

Kursi “Finanšu grāmatvedība”

Mācību norises laiks un vieta: 27.05.2020., 03.06.2020., 10.06.2020. un 17.06.2020. no plkst. 9:00 līdz 16:00, Graudu ielā 68, Rīgā.


Mācību programmas mērķis:
izglītības procesa rezultātā izprast un apgūt finanšu grāmatvedības uzskaites nianses un aktualitātes.


Mācību saturs:

Pirmā diena – Gada pārskata raksturojums. Ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšana un uzskaite

 • Gada pārskata periods, struktūra, būtiskākie normatīvie akti
 • Nemateriālie ieguldījumi: novērtēšana, atzīšana, uzskaite.
 • Pamatlīdzekļi: uzskaites vispārīgie jautājumi, sākotnējās vērtības noteikšana, uzskaite un novērtēšana pēc sākotnējās vērtības noteikšanas, nolietojuma aprēķināšana ar dažādām metodēm, izslēgšana. Finanšu noma un operatīvā noma.

Otrā diena – Apgrozāmo līdzekļu uzskaite

 • Krājumi: uzskaites vispārīgie jautājumi, sākotnējās vērtības noteikšana. Krājumu uzskaites un krājumu pašizmaksas novērtēšanas metodes. Pašražoto krājumu uzskaite. Krājumu zudumi, zudumu normu noteikšana. Dāvanu kartes un avansa maksājumi.
 • Debitori: debitoru uzskaites vispārīgie jautājumi. Pircējiem piešķirtās atlaides. Debitoru parādu novērtēšana. Debitoru uzskaite ārvalstu valūtā. Šaubīgie un bezcerīgie debitoru parādi. Norēķini ar avansa norēķinu personām.
 • Nākamo periodu izmaksas. Uzkrātie ieņēmumi.
 • Naudas līdzekļi: uzskaites vispārīgie jautājumi, kases operāciju uzskaites noteikumi.

Trešā diena – Pašu kapitāla un saistību pret kreditoriem uzskaite

 • Pašu kapitāls: pamatkapitāla uzskaite, palielināšana un samazināšana. Nesadalītās peļņas iespējamā sadale – rezervju veidošana, dividenžu noteikšana, t.sk. ārkārtas dividendes.
 • Kreditori: kreditoru uzskaites vispārīgie jautājumi. Aizņēmumi, saņemtie avansi, norēķini ar piegādātājiem, pārējie kreditori: darbinieki, uzņēmuma vadība, valsts budžets. Neizmaksātās dividendes.
 • Uzkrātās saistības.

Ceturtā diena – Ieņēmumu un izdevumu uzskaite un Peļņas vai zaudējuma aprēķins

 • Peļņas vai zaudējuma aprēķina shēmas: kopīgais un atšķirīgais, sagatavošanas pamatprasības.
 • Ieņēmumu uzskaite: saimnieciskās darbības neto apgrozījums. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. Ar saimniecisko darbību nesaistīte ieņēmumi. Ieņēmumu kontu sadalījums pa Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem.
 • Saimnieciskās darbības izdevumu uzskaite: ražošanas, pārdošanas, administrācijas un pārējie izdevumi. Izdevumu kontu sadalījums pa minētajām izdevumu grupām.
 • Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi: šo izdevumu uzskaite, ietekme uz uzņēmuma finanšu rādītājiem, uzrādīšana peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Visās mācību dienās būs iekļauti piemēri ar grāmatojumiem, būs jārisina dažāda veida uzdevumi, jāiegrāmato, jāanalizē paveiktais. Noderēs kalkulators!

Kursi Finanšu grāmatvedība balstīti uz aktuālo normatīvo aktu prasībām, būs gan teorija, gan arī praktiski risināmi uzdevumi zināšanu nostiprināšanai.

Ņemot vērā studiju grupas / studējošo vajadzības, intereses, iepriekšējo esošo zināšanu un izpratnes līmeni, plānā var tikt koriģēta tematu secība.

Mācību kursa apmeklētāji saņems apliecību par kursu Finanšu grāmatvedība apgūšanu.


Papildus informācija: Zanda Raciborska – zanda@lid.lv, 67606110.
Pieteikšanās un rēķinu apmaksa – līdz 25. maijam (ieskaitot)!


Informējam, ka šis ir publisks pasākums, un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, fiksējot arī jūsu dalību šajā pasākumā. Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana sabiedrības informēšanas mērķim atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e apakšpunktam.

Atsauksmes

Pašlaik atsauksmju nav.

Uzraksti atsauksmi pirmais par “Kursi 27.05.2020. – 17.06.2020. “Finanšu grāmatvedība””

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Jums arī varētu patikt…