Uzņēmējdarbība

Abonentizdevums trijos sējumos
Abonentizdevumā apkopoti vispārīgie uzņēmējdarbību regulējošie likumi, Ministru kabineta noteikumi un citu institūciju izdotie normatīvie akti.
Visas izmaiņas un papildinājumus abonēšanas perioda laikā bez maksas saņemsiet pa pastu. Pateicoties speciālai nomaināmo lappušu numerācijas sistēmai normatīvo aktu jaunās redakcijas varēsiet ērti ievietot iepriekšējo vietā. 
Jūsu rīcībā vienmēr būs normatīvie dokumenti kuru sākotnējā versijā ir iestrādāti visi veiktie grozījumi un papildinājumi.

165.00265.00 ar PVN

Notīrīt
Kategorijas:

Uzņēmējdarbība – abonentizdevums trijos sējumos.

Abonentizdevumā apkopoti vispārīgie uzņēmējdarbību regulējošie Eiropas Savienības normatīvie dokumenti, likumi, Ministru kabineta noteikumi un citu institūciju izdotie normatīvie akti.

Abonentizdevumā normatīvie akti sakārtoti šādās nodaļās:

  • Uzņēmējdarbības vispārīgie normatīvie akti. Komerclikums, Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums, Komercķīlas likums, Koncernu likums, Komercdarbības atbalsta kontroles likums, Eiropas ekonomisko interešu grupu likums, Eiropas komercsabiedrību likums, Eksporta kredītu garantēšanas likums, Dokumentu juridiskā spēka likums, Maksātnespējas likums, Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums, Sociālā uzņēmuma likums. Noteikumi par uzņēmumu dibināšanu, uzņēmējdarbību, maksātnespējas procesu.
  • Uzņēmumu reģistrs. Nodokļu maksātāju reģistrs. Likums «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru». Noteikumi par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtību, par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas kārtību, kā arī noteikumi par Uzņēmumu reģistra nolikumu, informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību un maksas pakalpojumiem.
  • Individuālais darbs un individuālie uzņēmumi. Likums «Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību», likums «Par amatniecību». Noteikumi par amatiem, kuros personas profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību.
  • Bezpeļņas, sabiedriskās un reliģiskās organizācijas. Biedrību un nodibinājumu likums, Sabiedriskā labuma organizāciju likums, Reliģisko organizāciju likums, Politisko partiju likums. Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju darbību.
  • Paju un kooperatīvās (kopdarbības) sabiedrības. Kooperatīvo sabiedrību likums, Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums. Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu.
  • Valsts un pašvaldību uzņēmumi. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums. Noteikumi par publiskas personas akciju sabiedrības un publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem; par kārtību, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu.
  • Konkurence un monopoldarbība. Valsts un pašvaldību pasūtījumi. Konkurences likums, Publisko iepirkumu likums, Publiskās un privātās partnerības likums, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums. Noteikumi par publisko iepirkumu kārtību un līgumcenu robežām; par kārtību, kādā reģistrē un uzskaita publiskās un privātās partnerības līgumus; noteikumi par tirgus dalībnieku apvienošanos un Konkurences likuma normu piemērošanas kārtību.
  • Eiropas Savienības normatīvie dokumenti. Regulas par Eiropas ekonomisko interešu grupām, maksātnespējas procedūrām; regulas, kas nosaka tiesību aktu saskaņošanu, lai nodrošinātu iekšējā tirgus izveidi un darbību, valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, palīdzības piešķiršanu dzelzceļa transportam, autotransportam un iekšzemes ūdensceļu transportam.

KĀ ABONENTIZDEVUMA Uzņēmējdarbība ĪPAŠNIEKS JŪS PAPILDUS SAŅEMSIET:

Mani likumdošanas jaunumi e-pasta sūtījumus darbdienu rītos. Tie sniegs svarīgu informāciju par grāmatvedības, nodokļu un darba likumdošanas, kā arī citu normatīvo aktu jaunumiem pa nozarēm pēc Jūsu izvēles.

Iegādājieties šo normatīvo dokumentu krājumu Uzņēmējdarbība un Jūs regulāri saņemsiet informāciju par jaunākajām likumdošanas izmaiņām uzņēmējdarbības jomā!


Normatīvie akti apkopoti tematiskajos likumdošanas krājumos – ABONENTIZDEVUMOS.
Visas likumdošanas izmaiņas un papildinājumus abonēšanas perioda laikā bez maksas saņemsiet pa pastu. Pateicoties speciālai nomaināmo lappušu numerācijas sistēmai normatīvo aktu jaunās redakcijas varēsiet ērti un vienkārši ievietot iepriekšējo vietā.
Jūsu rīcībā vienmēr būs normatīvie dokumenti kuru sākotnējā versijā ir iestrādāti visi veiktie grozījumi un papildinājumi, Jūs ievērojami ietaupīsiet laiku atrodot atbildes un risinājumus savām vajadzībām!

Atsauksmes

Pašlaik atsauksmju nav.

Uzraksti atsauksmi pirmais par “Uzņēmējdarbība”

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Jums arī varētu patikt…