Sociālā un darba likumdošana

Abonentizdevums trijos sējumos
Abonentizdevumā apkopoti sociālo un darba likumdošanu regulējošie normatīvie akti: likumi, Ministru kabineta noteikumi un citu institūciju izdotie normatīvie akti.
Visas izmaiņas un papildinājumus abonēšanas perioda laikā bez maksas saņemsiet pa pastu. Pateicoties speciālai nomaināmo lappušu numerācijas sistēmai normatīvo aktu jaunās redakcijas varēsiet ērti ievietot iepriekšējo vietā. Jūsu rīcībā vienmēr būs normatīvie dokumenti kuru sākotnējā versijā ir iestrādāti visi veiktie grozījumi un papildinājumi.

230.00370.00 ar PVN

Notīrīt
Kategorijas:

Sociālā un darba likumdošana – abonentizdevums trijos sējumos.

Abonentizdevumā apkopoti sociālo un darba likumdošanu regulējošie normatīvie akti: likumi, Ministru kabineta noteikumi un citu institūciju izdotie normatīvie akti.

Abonentizdevumā normatīvie akti sakārtoti šādās nodaļās:

  • Darba attiecības. Arodbiedrību likums, Streiku likums, Darba devēju organizāciju un to apvienību likums, likums «Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā», likums «Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām», Darba strīdu likums, Valsts darba inspekcijas likums, Brīvprātīgā darba likums. Noteikumi par darba devēju un darba ņēmēju attiecībām, darba līgumiem, darba samaksu, par arodbiedrībām, ārvalstnieku un bezvalstnieku nodarbināšanas kārtību Latvijā.
  • Darba aizsardzība. Darba aizsardzības likums un likums «Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību». Noteikumi par darba drošību, darba aizsardzības prasībām, bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un uzskaiti, obligātajām veselības pārbaudēm.
  • Darba likums.
  • Sociālā drošība. Likums «Par sociālo drošību», Invaliditātes likums un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likums. Noteikumi par sociālajām tiesībām, sociālajiem pakalpojumiem un sociālo atbalstu iedzīvotājiem.
  • Sociālā apdrošināšana. Likums «Par valsts sociālo apdrošināšanu», likums «Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām», likums «Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam», Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums. Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēju reģistrāciju, iemaksu likmēm un iemaksu veikšanu, par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai, par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli. Noteikumi par bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšanu, apmācību un pabalstiem, kā arī komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtību.
  • Sociālā palīdzība. Likums «Par valsts pensijām», likums «Par maternitātes un slimības apdrošināšanu», Valsts fondēto pensiju likums, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, Valsts sociālo pabalstu likums, Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums, likumi par izdienas pensijām. Noteikumi par darbnespējas lapu izsniegšanas kārtību, sociālās palīdzības pakalpojumiem un pabalstiem, pensijām, kā arī noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu.

KĀ ABONENTIZDEVUMA ĪPAŠNIEKS JŪS SAŅEMSIET:

Mani likumdošanas jaunumi e-pasta sūtījumus darbdienu rītos. Tie sniegs svarīgu informāciju par grāmatvedības, nodokļu un darba likumdošanas, kā arī citu normatīvo aktu jaunumiem pa nozarēm pēc Jūsu izvēles.

Iegādājieties šo normatīvo dokumentu krājumu un Jūs regulāri saņemsiet informāciju par jaunākajām likumdošanas izmaiņām sociālās un darba likumdošanas jomā!


Normatīvie akti apkopoti tematiskajos likumdošanas krājumos – ABONENTIZDEVUMOS.
Visas likumdošanas izmaiņas un papildinājumus abonēšanas perioda laikā bez maksas saņemsiet pa pastu. Pateicoties speciālai nomaināmo lappušu numerācijas sistēmai normatīvo aktu jaunās redakcijas varēsiet ērti un vienkārši ievietot iepriekšējo vietā.
Jūsu rīcībā vienmēr būs normatīvie dokumenti kuru sākotnējā versijā ir iestrādāti visi veiktie grozījumi un papildinājumi, Jūs ievērojami ietaupīsiet laiku atrodot atbildes un risinājumus savām vajadzībām!

Atsauksmes

Pašlaik atsauksmju nav.

Uzraksti atsauksmi pirmais par “Sociālā un darba likumdošana”

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Jums arī varētu patikt…