E-LIKUMI

e-likumi.lv normatīvo dokumentu datubāzē apkopoti Latvijas Republikas valsts institūciju izdotie normatīvie akti (likumi, Ministru kabineta noteikumi, VID vēstules, instrukcijas, pašvaldību izdotie saistošie noteikumi u.c.), kā arī Eiropas Savienības būtiskākie normatīvie dokumenti.

e-likumi.lv datubāzē ir pieejamas visu izsludināto likumu, noteikumu un citu normatīvo aktu konsolidētās versijas, kas nozīmē, ka dokumenta sākotnējā versijā ir iestrādāti visi veiktie grozījumi un papildinājumi. Visi dokumenti pieejami, gan to aktuālajā, gan iepriekšējo gadu redakcijā.

Lielai daļai dokumentu (ieskaitot aktuālās redakcijas) ir pieejams profesionāls un precīzs tulkojums krievu valodā

Šajā sadaļā pašlaik nav preču