Reģistrēties!!Aizmirsi paroli?
 






Datorizētā grāmatvedība



LIELISKA IESPĒJA ĪSĀ LAIKĀ APGŪT DATORGRĀMATVEDĪBAS PAMATUS UN IEMĀCĪTIES VEIKT UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS OPERĀCIJAS DARBĀ AR GRĀMATVEDĪBAS PROGRAMMĀM “ZALKTIS”, "TILDES JUMIS", "1C"!

 

BILANCES AKADĒMIJA  organizē apmācību kursus „DATORIZĒTĀ GRĀMATVEDĪBA”
lektores – izdevniecības Lietišķās informācijas dienests finanšu direktores, grāmatu „Finanšu plānošana uzņēmumā” un „Datorgrāmatvedība” autores, biznesa vadības maģistres
IVETAS STRĒLES vadībā.


„DATORIZĒTĀ GRĀMATVEDĪBA”

Kursu mērķis:
šo licencēto grāmatvedības apmācības kursu (RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta licence Nr. DIKS-12-151-ail) unikalitāte ir tā, ka pēc tiem jūs pratīsit veikt uzskaiti datorizētā vidē – grāmatvedības programmās ZalktisTildes Jumis, 1Ckuras ir paredzētas tieši maziem un vidējiem uzņēmumiem, kādu Latvijā ir vairākums.

Kursi ļoti noderēs tiem, kas grib iegādāties grāmatvedības programmu ZalktisTildes Jumis, 1C, apgūt to un ikdienā ar to strādāt. Kursi piemēroti iesācējiem šajā jomā, jo tiksit pilnīgi no nulles līdz bilances sagatavošanai apmācīti darbam šajā vidē. Pēc apmācību beigām spēsit datorprogrammā sastādīt bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un būsit spējīgs veikt dažādas uzņēmuma saimnieciskās darbības operācijas, ieskaitot algu aprēķinu, pamatlīdzekļu nolietojumu u.c., kā arī sagatavot PVN atskaiti.

Kursiem beidzoties, tiks izsniegta apliecība par to, ka esat veiksmīgi apguvis kursu programmu „Datorizētā grāmatvedība”.

Kursu „Datorizētā grāmatvedība” programma:

·           Kas ir grāmatvedības programma, tās iespējas (programmas dotās iespējas, datu rezerves kopiju veidošana, datu glabāšana. utml.);
·           Dokumentu ievade (kā ievadīt dokumentus – grāmatojumi);
·           Noliktavas uzskaite (noliktavas uzskaites īpatnības programmā, preču norakstīšanas principi (iespējas), iespējamie attaisnojuma dokumentu veidi; automātiskā kontēšana; preču piegādes dokumentu un rēķinu izrakstīšana; preču norakstīšana; noliktavas sadaļas izmantošana nākamo periodu izdevumu uzskaitei, mazvērtīgā inventāra uzskaitei; inventarizācija);
·           Kases un bankas operācijas (kases un bankas operāciju ievade; maksājumu imports-eksports; pārskati);
·           Darbinieki un algas (darbinieku uzskaite; tabeles aizpildīšana; algu atvaļinājumu, slimības naudu aprēķini; vidējā izpeļņa; dažādas atskaites sistēmā);
·           Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi (pamatlīdzekļu uzskaites īpatnības; nolietojumu aprēķins; dažādu atskaišu veidošana; inventarizācija);
·           Nodokļu atskaites (atskaišu veidošanas principi; PVN deklarācija un pielikumi, tās veidošana; izmaksas fiziskajām personām);
·           Gada pārskats (gada pārskata atskaites sistēmā – bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, pamatlīdzekļu atskaites; izveidošanas principi);
·           Finanšu atskaites (dažādu finanšu atskaites – kontu pārskati, operācijas laika periodā u.tml., to izveidošana);
·           Plānošana un finanšu analīze (budžeta plānošana; parādu analīze; salīdzināšanas akti u.c.);
·           Atskaišu veidošana, datu eksportēšana (datu eksportēšana uz Excel; atskaišu saglabāšana u.c.).

 

Par kursu laiku un norises vietu lūdzu sekojiet līdzi jaunākajai informācijai mājaslapā vai piesakieties jaunumu saņemšanai e-pastā!

© 2008-2011 Visas tiesības aizsargātas, izdevniecība SIA Lietišķās informācijas dienests

Graudu iela 68, Rīga, LV-1058 Tālr.: (+371) 67 606 110 E-pasts: lid@lid.lv Skype: lid.lv